På- och avanmälan till våra upphandlingar

Trepartsavtal – malltexter vid upphandling av entreprenör

För respektive HBV-avtal kommer det att finnas mallar avsedda att användas vid upphandling av entreprenörer i projekt eller ramavtal för löpande arbeten, utförande- respektive totalentreprenad. Mallar fungerar att använda både med AMA AF 12 och AMA AF 21. Beställaren ansvarar alltid för att avtalstexterna bearbetas och anpassas till aktuell upphandling.

Kontrollera alltid att ni använder senaste versionen av respektive mall, aktuellt uppdateringsdatum står sist i dokumenten.