Malltexter vid upphandling av park och stadsmiljö

Avtalstexterna är mallar avsedda att användas vid upphandling av entreprenörer där ni som beställare (HBVs medlemmar, medlemmars helägda dotterbolag, underkunder och externa kunder) vill avtala om att upphandlad entreprenör ska avropa varor via HBVs vid var tid gällande avtal avseende park och stadsmiljö.  Mallarna kan användas både med AMA AF 12 och AMA AF 21. Ni som beställare ansvarar för att avtalstexterna bearbetas och anpassas till aktuell upphandling.

 

Här på sidan finns malltexter för administrativa föreskrifter vid totalentreprenad och vid utförandeentreprenad för löpande arbeten och projekt. Kontrollera alltid att ni använder senaste versionen av respektive mall, aktuellt uppdateringsdatum står sist i dokumenten.