Textmallar vid upphandling av måleriprodukter

Avtalstexterna är mallar avsedda att användas vid upphandling av entreprenörer där ni som beställare vill avtala om att upphandlad entreprenör ska avropa varor via HBVs vid var tid gällande avtal avseende måleriprodukter.  Mallarna kan användas både med AMA AF 12 och AMA AF21. Ni som beställare ansvarar för att avtalstexterna bearbetas och anpassas till aktuell upphandling.

Här på sidan finns malltexter för administrativa föreskrifter vid totalentreprenad och vid utförandeentreprenad för löpande arbeten och projekt. Kontrollera alltid att ni använder senaste versionen av respektive mall, aktuellt uppdateringsdatum står sist i dokumenten.

Förslag på beräkning av kostnad för material

Vid upphandling av målningsarbeten utgår anbudsgivarna från prislistorna i HBVs ramavtal gällande 21-124 Måleriprodukter och räknar ut kostnaden för material på de arbeten som ska utföras. När sedan upphandlingen är klar tecknas trepartsavtal med anbudsgivaren så att de kan avropa materialet med den prisbild som de räknat med i anbudet. 

Exempel
Anbudsgivaren ska lämna fast pris på ommålning av en hall. Anbudsgivaren räknar ut att det går åt 1 pensel, 10 liter väggfärg glans 7, täckmaterial, tejp med mera. Allt material är prissatt i HBVs prislistor och anbudsgivaren utgår från dessa materialpriser och lägger sedan på sin kostnad för arbetet. Detta resulterar då i ett pris för ommålning av en hall som sedan kan utvärderas. Vinnande anbud avropar sedan material via trepartsavtal på HBVs ramavtal gällande 21-124 Måleriprodukter.