Höga krav på hållbarhet

För att kunna erbjuda våra medlemmar attraktiva avtal är vår ambition att ställa höga krav på hållbarhet. HBV är en stor aktör som både har möjlighet och ett ansvar att driva utvecklingen åt rätt håll. Det gör vi genom att hela tiden spetsa våra krav.

Vi vill ge våra medlemmar största möjliga värde, och i detta sammanhang möta deras behov och önskemål kopplat till höga krav på hållbarhet. Samtidigt vill vi vara lyhörda gentemot vad våra leverantörer kan leverera, såväl idag som i morgon. Vi arbetar systematiskt med uppföljning av våra avtal för att säkerställa att våra medlemmar får det som vi har avtalat.

Vi följer de globala utvecklingsmålen, Agenda 2030. Vi arbetar ständigt med att minska vår klimatpåverkan och vill  skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemmar, kunder och övriga samarbetspartners att göra långsiktigt hållbara affärer.