Avtalsnyheter

Nu kommer försäkringsförmedlartjänster till HBV

Som ett led i att utveckla vårt erbjudande till medlemmarna har HBV tagit beslut om att upphandla försäkringsförmedlartjänster. För Allmännyttans inköpsfunktion är detta ett nytt och spännande steg som kommer att möjliggöra ytterligare områden där HBV kan bidra med sin kunskap och expertis. Upphandlingarna kommer att ske under hösten och beräknad avtalsstart är 1 mars 2024.

Fyra områden kommer att upphandlas

Det är olika områden inom försäkring som kommer att utmynna i fyra olika avtal. Syftet med att dela upp det i olika områden är för att skapa mervärde, lyfta fram väsentliga områden, skapa förutsättningar för en mer kraftfull konkurrensutsättning och för att skapa en kvalitetskedja.

Tjänsterna som rör försäkringsförmedling avser skadeförsäkring/företagsförsäkring och hemförsäkring, dessa kommer att utgöra två olika områden. När det gäller de två andra områdena kommer dessa att avse skadehantering och stöd vid skada samt risk, säkerhet och skadeförebyggande arbete. De tjänsterna kan hypotetiskt komma att erbjudas av andra typer av leverantörer än försäkringsförmedlare.

I arbetet med strukturen och utformningen av tjänsterna har HBV arbetat tillsammans med Kristina Hårdänge som är jurist och expert inom försäkringsregelverken.

– Det känns väldigt roligt att vi nu tar det här steget och kommer kunna erbjuda försäkringsförmedlartjänster och andra relaterade försäkringstjänster till våra medlemmar. Vi tror att detta kommer kunna sänka kostnaderna för våra medlemsföretag, men också skapa en långsiktighet och förutsägbarhet för våra medlemmar kring frågor som rör bolagens försäkringar, säger Alexandra Haegerstrand Björkman, inköpsstrateg och ansvarig för försäkringsförmedlartjänster på HBV.

Detta behöver ske framåt

Som medlem är man automatiskt avropsberättigad på samtliga fyra (4) upphandlingar. Underkunder, externa kunder, upphandlande myndigheter och kommuner behöver däremot påanmäla sig aktivt. När det gäller upphandlingen av försäkringsförmedlartjänster rörande hemförsäkring ber vi medlemmarna att fylla i en särskild blankett. Detta eftersom vi önskar få en volymuppskattning som är nödvändig i utformningen av en gruppförsäkringslösning. På HBVs hemsidan finns det mer information om tjänsterna och HBV planerar för både ett seminarium för medlemmar men också en anbudsskola för potentiella leverantörer.

– Jag och mina kollegor finns tillgängliga för medlemmar som vill ta ett möte för att reda ut eventuella frågetecken kring vad upphandlingarna kommer att innehålla, hur det praktiskt kommer att fungera och vad man behöver tänka på. Potentiella leverantörer som har frågor är också välkomna att höra av sig. Kort sagt så finns vi här för att besvara alla frågor kring vår nya funktion. Tveka inte att höra av er, säger Alexandra Haegerstrand Björkman.

Processen framåt

  • I december planerar HBV att annonsera upphandlingarna.
  • Utvärdering och tilldelning beräknas ske i början av februari 2024.
  • I början av mars beräknas avtal tecknas.


Processen är preliminär och kan komma att ändras under processens gång.

Boka ett möte

Alexandra Haegerstrand Björkman, inköpsstrateg och ansvarig för försäkringsförmedlartjänster på HBV, når ni på 08-556 765 48 alternativt alexandra.haegerstrand@hbv.se.

Vill du veta mer?

Mer information om HBVs försäkringsförmedlartjänster och andra försäkringsrelaterade tjänster hittar du här.