Nyhetskategori: Avtalsnyheter

Förrådslösningar – enbart leverans annonserad

Förrådslösningar – enbart leverans annonserad

Den 1 december 2022 började HBVs nya ramavtal 22-138 Förrådslösningar att gälla. Ramavtalet är indelat i två avtalsområden, mellersta och södra Sverige och omfattar leverans inklusive montage av förrådslösningar och tillbehör av olika slag, inklusive elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering samt nybyggnadsprojekt. Nu har HBV annonserat ett rikstäckande ramavtal som enbart avser leverans av förrådslösningar. Sista anbudsdag är 24 februari 2023.

Omfattning

Upphandlingen 22-139 Förrådslösningar – enbart leverans omfattar enbart leverans av material för förrådslösningar för bland annat lägenhetsförråd belägna i till exempel källare, vind samt även förråd inomhus såsom barnvagns- och cykelförråd. Även tillbehör av olika slag inklusive elektroniska digitala lås samt reservdelar vid både renovering och nybyggnadsprojekt ingår. Exempel på kategorier som ingår i ramavtalet är paneler/dörrar, tillbehör och tjänster. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer i rangordning.

Länk till annons>>

Avtalstid

Planerad avtalsstart i april 2023. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Annonserade RFIer för Brandskydd och Balkonginglasning

Annonserade RFIer för Brandskydd och Balkonginglasning

Inför kommande upphandlingar av Brandskydd avtalsområde A1 och BV samt Balkonginglasning har HBV nu annonserat två stycken Request For Information (RFI) för att få en bättre bild av vad marknaden har att erbjuda inom dessa områden utifrån de behov som våra medlemmar och övriga associerade kunder har.

Brandskydd – avtalsområde A1 och BV

HBVs befintliga ramavtal 20-120 Brandskydd är indelat i åtta olika avtalsområden. Avtalsområde A2–A7 var föremål för överprövning under en längre tid vilket har medfört att avtalstiden för de olika avtalsområdena skiljer sig åt. Det som kommer att upphandlas på nytt nu är avtalsområde BV (brandvarnare och brandfiltar) samt A1 som avser försäljning, service, årskontroller av brandredskap samt konsultrådgivning och brandskyddsutbildning i  Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Avtalstiden för dessa två avtalsområden löper ut 2023-06-30, därefter har HBV option på ytterligare förlängning till och med 2023-12-31.

I den annonserade RFIn gällande Brandskydd önskar HBV få svar på frågeställningar gällande exempelvis:

• geografisk indelning
• behov av uppkopplade /smarta brandvarnare
• kravställning på CPR-godkända brandvarnare
• behov av skumsläckare
• behov av olika typer av släckare
• brandsläcksystem
• produktsortiment
• behov av brandslangar
• behov av olika typer av skyltar, brandposter, släckarskåp och hjärtstartare
• behov av utökat tjänstesortiment och digitala släckövningar
• behov av sprinklerrelaterade tjänster och övriga tjänster
• miljökrav på produkttransporter

Sista svarsdag är 2023-01-29. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Läs mer om vårt ramavtal 20-120 Brandskydd här>>.

Balkonginglasning

Ramavtalet 21-155 omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. Befintligt ramavtal löper ut 2023-05-18 och HBV har nu påbörjat en ny upphandling. För att uppnå en utökad kunskap om vad marknaden kan erbjuda våra medlemmar inom detta område har vi nu annonserat denna RFI med sista svarsdatum 2023-02-09. Vi hoppas att leverantörer som är verksamma inom detta område har möjlighet att svara på hur produkter och tjänster korresponderar med det som HBV har för avsikt att skapa ett avtal kring. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Läs mer om vårt ramavtal 21-155 Balkonginglasning här>>.

Indexreglerade priser i avtalet Tvättstugeutrustning

Indexreglerade priser i avtalet Tvättstugeutrustning

Från och med den 16 januari 2023 har samtliga antagna leverantörer på avtalet 21-102 Tvättstugeutrustning indexreglerat sina priser enligt villkoren i avtalet. De nya prislistorna finns uppladdade i vår avtalskatalog.

Omfattning

Ramavtalet 21-102 Tvättstugeutrustning omfattar produkter för tvättstugor i flerfamiljshus såsom tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor, reservdelar samt installationer av i avtalet ingående produkter. Det är ett rikstäckande ramavtal där strikt rangordning gäller.

Antagna leverantörer:

1. Electrolux Professional AB (Electrolux Laundry Systems Sweden AB)
2. Miele AB
3. AB Podab

Läs mer i vår avtalskatalog, klicka här>>

Annonserad RFI för vitvaruinstallationer och service

Annonserad RFI för vitvaruinstallationer och service

Under våren kommer HBV att annonsera den nya upphandlingen 23-181 Vitvaruinstallationer och service med planerad avtalsstart 2023-09-01. Nu har en RFI, Request For Information, annonserats för att starta dialogen med marknaden och samla in synpunkter på upphandlingsunderlaget gällande kravställning på transporter, sysselsättningsfrämjande åtgärder, geografisk indelning, produkter i varukorgen etc. Sista svarsdag är 2023-02-01.
Länk till annonserad RFI>>

Befintligt ramavtal 19-181 Vitvaror – Installation och service är giltigt till och med 2023-08-31. Det är indelat i installation respektive service samt regionalt indelat i Sveriges län samt ytterligare indelning i storstadsregionerna. Strikt rangordning gäller och nedan angivna leverantörer är antagna (i bokstavsordning):

Bravida Sverige AB (Stockholm)
Bravida Sverige AB (Göteborg)
Elon Group AB
EP Service AB
QSR Partner AB
Vitvaruservice i Stockholm AB

Mer information om befintligt avtal hittar du i vår avtalskatalog. Klicka här>>

Tyck till om försäkringsförmedlartjänster

Tyck till om försäkringsförmedlartjänster

Vi på HBV – allmännyttans inköpsfunktion har för avsikt att under våren 2023 upphandla försäkringsförmedlartjänster för att erbjuda ett tryggt och omfattande avtal för er, medlemmar. Vi har under hösten 2022 haft dialoger med representanter från våra referensgrupper som består av både medlemmar och potentiella leverantörer. Dialogerna har gett oss en bild av hur behoven ser ut, även om dess skiljer sig åt. Vi har också skapat oss en uppfattning om hur vi bäst ska utforma avtalet.

Vi har för avsikt att erbjuda ett avtal med flera försäkringsförmedlare inom områdena; förmedlingstjänster, skadetjänster, konsulttjänster och konsumentförsäkringar. Syftet med att erbjuda tjänster inom flera områden är för att tydliggöra avtalets omfattning men också för att möta de olika behoven. 

Följande tjänster tänker vi ska inrymmas i avtalet:

 • utformning av individuellt anpassade försäkringslösningar
 • upphandlingsstöd och genomförandet av upphandlingar av försäkringsprodukter
 • löpande försäkringsservice
 • riskbedömning, rådgivning, kartläggning och implementering av försäkringslösningar
 • skadetjänster
 • incidentrapportering (exempelvis: följa skador under självrisk)
 • regresshantering (följa och bistå medlems regresshantering)
 • skadeförebyggande-, risk- och säkerhetstjänster
 • identifiera och föreslå utvecklingsarbeten
 • planera, driva, utveckla och följa upp det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet
 • utbildningar
 • hemförsäkring.

Var med och tyck till

Vi vill gärna hör vad ni tycker om vår strategi och ambition kring hur avtalet ska utformas. Kontakta vår ansvariga inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman så berättar hon mer om upphandlingen.


Ramavtalet Park- och stadsmiljö förlängt

Ramavtalet Park- och stadsmiljö förlängt

Via HBVs rikstäckande ramavtal 20-115 Park- och stadsmiljö har våra avropsberättigade medlemmar och övriga kunder möjlighet att beställa parkmöbler, smarta parkmöbler, grillar, cykelställ, papperskorgar och askkoppar samt sandbehållare. Ramavtalet är nu förlängt och gäller till och med 2023-11-30.

Omfattning

Ramavtalet omfattar sex avtalsområden där HBV har antagit följande leverantörer i rangordning.

Parkmöbler
1. Tressport och Lek AB
2. Lappset Sweden AB
3. Kompan Sverige AB

Smarta parkmöbler
1. EWF ECO AB

Grillar
1. HAGS Aneby AB
2. Lappset Sweden AB
3. Veksö AB

Cykelställ
1. Kompan Sverige AB
2. HAGS Aneby AB
3. E-bolagen Sverige AB

Papperskorgar och askkoppar
1. E-bolagen Sverige AB
2. Formenta International AB
3. Lappset Sverige AB

Sandbehållare
1. Tressport och Lek AB
2. E-bolagen Sverige AB
3. Formenta International AB

Avtalstid

Avtalstiden är 2020-04-01 – 2023-11-30. HBV har därefter option på ytterligare förlängning. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Inzile i konkurs

Inzile i konkurs

Elfordonstillverkaren Inzile AB (556907-0070), antagen på HBVs ramavtal 22-127 Elfordon har gått i konkurs. Därmed går det inte längre att avropa från leverantören via HBVs ramavtal och leverantören har plockats bort från avtalskatalogen.

Ramavtalet 22-127 omfattar fyra avtalsområden:

A. Korta elfordon
B. Semilånga elfordon
C. Långa elfordon
D. Elfordon N1

Elfordonen inom avtalet är i första hand lämpliga som arbetsfordon att användas till och från samt inom bostadsområden och parker.

Avrop ska ske genom dynamisk rangordning vid avrop av ett fordon. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har den lägsta totalkostnaden för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde, med hänsyn till de aktuella priser som leverantörer lämnat.

Vid avrop av två fordon eller fler, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper, ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas. 

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

E-Tron AB
MaskinParken Sverige AB
Nomaco AB

Läs mer om ramavtalet i HBVs avtalskatalog, klicka här>>.

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin.

Upphandlingarna av säkerhetsdörrar avbrutna

Upphandlingarna av säkerhetsdörrar avbrutna

HBV har tagit beslut att avbryta de båda upphandlingar 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montaget samt 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans. Upphandlingarna kommer inom kort att annonseras på nytt. Avtalsspärr råder till och med 2022-12-18. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Upphandlingarna 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montage samt 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans har avbrutits då det visat sig att upphandlingarnas utformning inte fullgjorde dess syfte att erbjuda HBVs medlemmar och övriga avropsberättigade ett ramavtal med ett stort och varierat utbud av säkerhetsdörrar med tillbehör. HBV kommer nu att se över utvärderingsmodellen och annonsera de båda upphandlingarna på nytt.

Fastighetsförnödenheter förlängs

Fastighetsförnödenheter förlängs

HBVs ramavtal 21-122 Fastighetsförnödenheter har förlängts och gäller till och med 2024-03-05. Därefter har HBV möjlighet att förlänga ramavtalet ytterligare ett år. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Omfattning

Ramavtalet 21-122 omfattar fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet såsom elverktyg, handverktyg, tillbehör, järnhandelsvaror, förnödenheter, inredning till fastighet, infästningar, redskap, personligt skydd med mera. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inget annat tydligt anges. Antagna leverantörer kan även erbjuda utbildning och information kring produkterna och även vägleda till rätt produktval avseende användning/metod och miljövänligare alternativ.

Strikt rangordning gäller för detta ramavtal som är indelat i 21 avtalsområden som motsvarar Sveriges samtliga 21 län.

Vill du få mer information om ramavtalet kan du se vårt webbinarium som presenteras av inköpsstrategen Adam Anstrin och Janne Sunnari, regionansvarig Norr. Klicka här>>

En sammanfattning av ramavtalet 21-122 Fastighetsförnödenheter finns att läsa i vår folder. Klicka här>>

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

Ahlsell Sverige AB
Bygg- och Industrigross Norden AB
Swedol AB

Läs mer om ramavtalet i vår avtalskatalog. Klicka här>>

Kompositfönster enbart leverans annonserad

Kompositfönster enbart leverans annonserad

Via vårt kommande rikstäckande ramavtal 23-172 Kompositfönster – enbart leverans, kommer våra medlemmar och övriga avropsberättigade kunder kunna avropa effektiva hållbara leveranser av fönster och fönsterdörrar i komposit med god kvalitet. Upphandlingen är nu annonserad och sista dag för leverantörer att lämna anbud är 2022-12-23.

Omfattning

Upphandlingen är rikstäckande och omfattar två avtalsområden:

C. Fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning – enbart leverans
D. Fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning – enbart leverans

HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per avtalsområde. Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig.

Avropsordning

För avrop med ett avropsvärde upp till och med 750 stycken fönster/fönsterdörrar ska avrop ske via fastställd rangordning. För avrop med en avropsvolym uppgående till 751 stycken fönster /fönsterdörrar eller fler ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas där alla antagna leverantörer ska tillfrågas.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-03-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage annonserad

Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage annonserad

Kompositfönster har blivit oerhört populära tack vare att de kräver minimalt med underhåll och varken behöver oljas eller målas om. HBVs nya upphandling 23-171 syftar till att erbjuda våra medlemmar och övriga avropsberättigade kunder ett helhetskoncept med leverans och installation av högkvalitativa fönster och fönsterdörrar i komposit, antingen med aluminiumförstärkning eller med stålförstärkning. Sista anbudsdag är 2022-12-23. Planerad avtalsstart 2023-03-01.

Omfattning

Upphandlingen är indelad i två grupper:

A. Fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning – leverans med montage
B. Fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning – leverans med montage

Varje grupp är indelad i fyra regioner:

1. Nord:
Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Gävleborgs län
Dalarnas län

2. Syd:
Skåne län
Blekinge län
Kalmar län
Kronobergs län

3. Väst:
Värmlands län
Västra Götalands län
Hallands län
Jönköpings län

4. Öst:
Västmanlands län
Örebro län
Gotlands län
Östergötlands län
Södermanlands län
Uppsala län
Stockholms län

Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per avtalsområde.

Sista anbudsdag är 2022-12-23.

Avropsordning

Avrop med en avropsvolym upp till 300 stycken fönster/fönsterdörrar sker via fastställd rangordning. För avrop med en avropsvolym på 301 fönster/fönsterdörrar eller fler tillämpas förnyad konkurrensutsättning där samtliga antagna leverantörer ska tillfrågas.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-03-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Markvårdsmaskiner annonserad

Markvårdsmaskiner annonserad

Upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner är annonserad och fram till och med 2023-01-24 finns det möjlighet för leverantörer att lämna anbud. Upphandlingen omfattar rikstäckande leverans och garantiåtaganden av markvårdsmaskiner, tillbehör, tillval och redskap av olika slag, lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker. Sista anbudsdag är 2023-01-24. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

Upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner omfattar nio avtalsområden:

A. Åkgräsklippare
B. Lastmaskiner
C. Redskapsbärare
D. Ej bogserade sopmaskiner
E. Bogserade sopmaskiner
F. Kompakttraktorer
G. Robotgräsklippare
H. Ogräsbekämpningsmaskiner
I. Handhållna maskiner

Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas var och en för sig.

Avropsordning

Avropsmodell avtalsområde A–H:
Dynamisk rangordning gäller för avrop av upp till och med två maskiner. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde.

Avropsordning förnyad konkurrensutsättning ska tillämpas vid avrop av tre maskiner eller fler, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Avropsmodell avtalsområde I:
Avrop ska ske via dynamisk rangordning. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2023-06-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Nytt nummer av HBV-Magasinet

Nytt nummer av HBV-Magasinet

I veckan kommer det fjärde numret av HBV-Magasinet ut. I det här numret kan du bland annat läsa om vår nya hemsida och om våra medlemsspecifika upphandlingar. Du kan även läsa om de äldre ljuskällorna som ska fasas ut samt om de nya reglerna för avfallshantering. Advokat John Hane berättar om innebörden av 6:3 och vi rapporterar från både Hållbara dagar och HBV Inköpsdag. Som alltid har vi även en hel del avtalsnyheter med i tidningen. Trevlig läsning!

Du hittar det senaste numret här >>