• Datum: 17 april 2023
 • Tid: 13.00–15.00
 • Plats: Digitalt via Teams

Webbinarium 24-134 Elkraft

Välkommen att delta på detta webbinarium där vi informerar om det kommande ramavtalet 24-134 Elkraft. HBV planerar att annonsera upphandlingen under maj månad 2023 och sista anmälningsdag för att delta i den samordnade upphandlingen är 2023-05-16. Tidigaste leveransstart är 2024-01-01 med möjlighet att prissäkra elpriset i samband med avtalstecknande.

Omfattning

Upphandlingen 24-134 omfattar leverans av elkraft till i förväg anmälda bolag och myndigheter. Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2024-01-01 till och med 2027-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2027-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år.

Ramavtalet erbjuder följande fördelar:

 • En flexibel elinköpsmodell/avtalsmodell som ger Beställaren stor flexibilitet i att styra elinköpskostnaden.
 • Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden samt tillgång till ett IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet. Denna tjänst ingår, det vill säga är kostnadsfri i fem (5) månader.
 • Möjlighet till olika avtalslängder.
 • Inbyggd möjlighet för kontroll av fakturerade månadsbelopp.
 • Kvalitetssäkring av Leverantör i upphandling och under avtalsperioden genom praktisk avtalsförvaltning.
 • Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad.
 • Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft.
 • Samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperter Ensotech.
 • Årliga informationsmöten om Elkraft.
 • Låg administrativ avgift, endast 0,25 öre per kWh.

Läs mer om upphandlingen här>>

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Anmäl dig via formuläret här, alternativt kontakta Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95. Denna inbjudan är personlig och går inte att vidarebefordra.
Kontakta Therese Borg om du önskar bjuda med en kollega.