• Datum: 16 oktober 2024
  • Tid: 09.00–17.00
  • Plats: World Trade Center, Stockholm

HBV Inköpsdag 16 okt

Varmt välkommen till en konferens med fokus på allt som berör upphandling och inköp. Låt dig inspireras av våra speciellt inbjudna gäster som är viktiga aktörer inom detta område. Dagen vänder sig till dig som ansvarar för, eller dagligen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor.