Avtalsnyheter

Ramavtalet 20-144 Skyltar

HBVs befintliga ramavtal 20-144 Skyltar löper ut 2024-02-28. En ny upphandling av detta avtalsområde pågår men till dess att ett nytt ramavtal är på plats kommer HBV att vara avtalslösa inom detta område.

24-144 Skyltar – ny upphandling

Ramavtalet omfattar två avtalsområden, utomhusskyltar och inomhusskyltar. Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att teckna ramavtal med tre leverantörer per avtalsområde.

Avropsordning

För avrop på avtalat sortiment och övrigt sortiment ska avrop ske via fastställd rangordning.

För avrop som gäller specifika grafiska skyltlösningar utifrån beställarens specifika önskemål såsom skyltprogram och skyltar t ex utifrån beställarens grafiska profil (t ex beställarens egna mått, färger, logotyp, design och utformning), eller produkter som inte finns i avtalat eller övrigt sortiment ska Förnyad konkurrensutsättning göras. Detta gäller även lösningar av digital karaktär såsom digitala skyltar/lösningar.

Läs mer om på- och avanmälan till denna upphandling >>