Avtalsnyheter

Park- och stadsmiljö – nytt avtal på gång

HBVs befintliga ramavtal, 20-115 Park- och stadsmiljö, löper ut den 31 mars 2024. Den nya upphandlingen som ska ersätta detta ramavtal har redan slutförts och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. För närvarande råder avtalsspärr till och med den 2 april 2024. Detta innebär att HBV formellt blir avtalslösa inom detta avtalsområde till dess att avtalsspärren löpt ut och vi har tecknat avtal med antagna leverantörer.

Omfattning

Den rikstäckande upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö omfattar sex avtalsområden som har utvärderats och tilldelats separat. HBV har antagit följande leverantörer i rangordning.

A. Parkmöbler
1. Söve AB
2. Lekolar AB
3. Cado AB
4. HAGS Aneby AB
5. KOMPAN Sverige AB

B. Parkmöbler av återvunnet material
1. Söve AB
2. KOMPAN Sverige AB
3. San Sac AB
4. Nola Industrier AB

C. Cykelställ
1. Blidsbergs Mekaniska AB
2. HAGS Aneby AB
3. KOMPAN Sverige AB
4. Nola Industrier AB
5. SMEKAB AB

D. Papperskorgar och askkoppar
1. HAGS Aneby AB
2. KOMPAN Sverige AB
3. San Sac AB
4. Nola Industrier AB
5. SMEKAB AB

E. Smarta papperskorgar
1. EWF EKO AB
2. Hitsa AB

F. Grillar
1. Tressport och Lek AB
2. Widala AB
3. KOMPAN Sverige AB
4. Söve AB

Avropsordning

Inom avtalsområde A – Parkmöbler och C – Cykelställ har beställaren möjlighet att tillämpa förnyad konkurrensutsättning när speciella behov uppstår, som inte täcks av Prislista 1. Det kan till exempel vara specialdesignade lösningar såsom trädbänkar (bänkar placerade runt träd), flexibla alternativ med varierande material och/eller förankringsmöjligheter. I dessa fall ska antagna leverantörer inom angivet avtalsområde få möjlighet att lämna nya anbud enligt förfrågan, med de villkor som anges i ramavtalet.