Avtalsnyheter

Golvmaterial – renodlat varuavtal anpassat för trepartsavtal

Nu är upphandlingen Golvmaterial 22-164 annonserad och fram till och med 2022-04-03 är det möjligt för anbudsgivare att lämna anbud. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans av golv i paket och golv på rulle samt tillbehör, lister och förbrukningsartiklar. Golvprodukter som omfattas är golv av trä, laminat, parkett, linoleum, vinyl och textil för bostadslägenheter och lokaler. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Omfattning

Upphandlingen Golvmaterial 22-164 är rikstäckande och är ett rent varuavtal indelat i två anbudsområden:

A – Golv i paket
B – Golv på rulle

Golvprodukter som omfattas är golv av trä, laminat, parkett, linoleum, vinyl och textil för bostadslägenheter och lokaler. Upphandlingen avser enbart leverans av produkter. 

Anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud i ett eller flera anbudsområden. Anbudsområdena kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV kommer att teckna avtal med två leverantörer per anbudsområde, dock gäller att färre leverantörer kan antas om färre än två anbudsgivare lämnar anbud och/eller färre än två anbudsdgivare uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. 

Trepartsavtal

Detta ramavtal är anpassat för trepartsavtal. Det betyder att den av beställaren upphandlade golvläggaren kommer att ha möjlighet att avropa från detta ramavtal via trepartsavtal. Kontakta gärna någon av våra regionansvariga så berättar de mer.
Så fungerar trepartsavtal>>

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-05-10. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar är fyra år.