Regionansvariga

Vi hjälper medlemsbolagen att skapa goda affärer och nyttja avtalen på bästa sätt. Genom våra regionansvariga erbjuder HBV kostnadsfri information och rådgivning till samtliga medlemsbolag. Regionansvariga finns på fem platser i landet. Tack vare den geografiska närheten till medlemsbolagen har vi möjlighet att förstå våra medlemsbolags behov i vardagen.

Våra fem regionansvariga har flerårig och bred erfarenhet från fastighetsbranschen. De har även vana av medlemsstyrda organisationer, offentlig verksamhet och av upphandling. Våra regionansvariga är helt insatta i HBV-avtalen och hjälper medlemsbolagen med affärsutveckling av bland annat trepartsavtal och förnyad konkurrensutsättning.

Närmare information och kontaktuppgifter till våra regionansvariga affärsutvecklare hittar du här intill. 

Uppdaterad 2022-06-20