Kalendariumkategori: Webbinarium

Webbinarium e-Mobility, 11 april

Webbinarium e-Mobility

Varmt välkommen att delta på detta webbinarium via Teams där vi berättar mer om vad du bör tänka på när du planerar att installera laddpunkter.

För varje ny elbil som rullar ut på våra vägar växer behovet av laddstationer och även kravet på kvalitet och kapacitet. Via HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning, e-Mobility, finns det möjlighet att avropa både varor i form av laddpunkter, såsom laddstolpar samt tjänster i form av betallösningar och molntjänster. Installation av produkterna får man ordna på egen hand via upphandlad elinstallatör. På detta webbinarium kommer vi att berätta mer om vad du bör tänka på när du planerar att installera laddpunkter samt vilka produkter som finns att tillgå via leverantören Ahlsell Sverige AB, som är antagen som rangordnad etta på HBVs avtal.

Under webbinariet har du möjlighet att ställa frågor direkt till presentatören Roger Nilsson, marknadschef och e-Mobilitetsspecialist på Ahlsell Sverige AB.

Anmälan

Våra medlemmar och övriga associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95 om du önskar delta. Det är helt kostnadsfritt.

Utfasning av ljuskällor – nya lagkrav, 13 feb

Utfasning av ljuskällor – nya lagkrav

Den nya Ekodesignförordningen (EU 2019/2020) trädde i kraft den 1 september 2021. Det innebär att fler effektiva/miljövänliga ljuskällor kommer att introduceras i EU i framtiden, och ett antal konventionella produkter kommer att fasas ut från marknaden under 2021 och 2023. På detta webbinarium informerar vi om vad som gäller och vilka datum som är viktiga att ha koll på!

Sedan den nya Ekodesignförordningen trädde i kraft beräknas ljuskällornas energieffektivitet på ett nytt sätt. Detta resulterar nu i ytterligare avveckling av ett antal lågeffektiva lampor samt klassificering av ljuskällornas energieffektivitet på en ny skala. Dessutom en ny energimärkning med ny layout och namnbyte på energieffektivitetsklasserna en ny produktspecifik QR-kod.

Ljuskällor finns att avropa via HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning där Ahlsell Sverige AB är antagen som rangordnad etta.
Läs mer>>

Medverkande:

Daniel Hedlund, KAM Fastighet, Ahlsell Sverige AB
David Larsson, belysningsspecialist, Ahlsell Sverige AB

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, telefon 08–556 765 26, mobil 070-677 89 95.

Webbinarium IMD-produkter 29 nov

Webbinarium IMD-produkter 29 nov

Varmt välkommen till detta webbinarium där vi informerar om det nya ramavtalet 22-145 IMD-produkter. Upphandlingen har delvis varit föremål för överprövning, men den 26 oktober informerade Högsta förvaltningsdomstolen att de inte meddelar leverantören Infometric AB prövningstillstånd vilket betyder att HBV nu kunnat gå vidare och tecknat avtal i samtliga avtalsområden. Från och med den 1 november har ramavtalet börjat gälla i sin helhet. Presentatör på detta webbinarium är inköpsstrateg Mårten Kempe.

Det rikstäckande ramavtalet 22-145 IMD-produkter omfattar varor och tjänster för individuell mätning och debitering av energi och vatten i flerbostadshus. Ramavtalet är indelat i sex avtalsområden där HBV har antagit nedan angivna leverantörer.

A. Flödesmätare för vatten och värme
1. Diehl GmbH
2. Ngenic Sverige AB
3. Elvaco AB
Avtalstid: 2022-11-01 –2024-1031

B. Volym- och energimätare med LORA/NB-IoT
1. Ambiductor AB
2. Elvaco AB
Avtalstid: 2022-04-01 – 2024-03-31

C. Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH
Avtalstid: 2022-11-01 – 2024-10-31

D. Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH
Avtalstid: 2022-11-01 – 2024-10-31

E. Centralt system för mätinsamling (molntjänst)
Ecoguard AB
Elvaco AB
Avtalstid: 2022-11-01 – 2024-10-31

F. Fjärravläsning av huvudvattenmätare (tjänst)
Envera Sverige AB (Smartvatten)
Avtalstid: 2022-05-01 – 2024-04-30

Under webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatten. Webbinariet spelas in och kommer att publiceras tillsammans med övrig information om ramavtalet i vår avtalskatalog.
Läs mer om ramavtalet här>>

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.

Webbinarium Köksfläktar och ventilation 28 nov

Webbinarium Köksfläktar och ventilation 28 nov

Varmt välkommen till detta webbinarium där vi informerar om det nya ramavtalet 22-110 Köksfläktar och ventilation med avtalsstart den 1 juli 2022. Presentatörer är ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och affärsutvecklare Bengt Tibäck.

Det är ett rikstäckande ramavtal som omfattar leverans av köksfläktar och spiskåpor med möjlighet till installation. Även fläktar och ventilationsaggregat samt ventilationskanaler och tillbehör ingår och möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns.

Ramavtalet omfattar fyra avtalsområden där HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

A. Köksfläktar
1. Elektroskandia Sverige AB
2. Franke Futurum AB
3. Ahlsell Sverige AB

B. Spiskåpor
1. Elektroskandia Sverige AB
2. Franke Futurum AB
3. Ahlsell Sverige AB

C. Fläktar och ventilationsaggregat
1. Ahlsell Sverige AB
2. Lindab Sverige AB

D. Ventilationskanaler med tillbehör
1. Ahlsell Sverige AB
2. Lindab Sverige AB

På detta webbinarium medverkar leverantörer rangordnade som nummer ett, Elektroskandia Sverige AB och Ahlsell Sverige AB.

Under webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatten. Webbinariet spelas in och kommer att publiceras tillsammans med övrig information om ramavtalet 22-110 Köksfläktar och ventilation i vår avtalskatalog.
Läs mer om ramavtalet här>>

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.

Webbinarium Rörmaterial 14 nov

Webbinarium Rörmaterial 14 nov

Varmt välkommen till detta webbinarium där vi informerar om det nya ramavtalet 22-104 Rörmaterial som började att gälla den 19 september 2022.

Ramavtalet är rikstäckande och omfattar leverans av rörmaterial som exempelvis badrumsporslin, badrumsskåp med tillhörande badrumsbelysning, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk- och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och brunnsbetäckningar, kollektorrör för bergvärme, med där tillhörande produkter samt övriga produkter som omfattas av RSK-databasens kategoriindelning.

Under detta webbinarium kommer ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman tillsammans med affärsutvecklare Katarina Björndahl gå igenom vad som upphandlats och hur du avropar från ramavtalet. Medverkar gör även antagen leverantör rangordnad som nummer ett, Ahlsell Sverige AB.

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är välkomna att delta på detta webbinarium som är helt kostnadsfritt. Under webbinariet finns det även möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet spelas in och publiceras i vår avtalskatalog där övrig information om ramavtalet 22-104 Rörmaterial finns publicerat. Där hittar du även de presentationer som visades under webbinariet.

Läs mer i vår avtalskatalog>>