Kalendariumkategori: Webbinarium

Webbinarium: Avloppstjänster, 21 sep

Avloppstjänster

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium där vi går igenom HBVs nya dynamiska inköpssystem (DIS) 23-167 Avloppstjänster som börjar att gälla den 1 oktober.

23-167 Avloppstjänster

Befintligt ramavtal 19-167 Avloppsspolning och slamsugning löper ut den 30 september och ersätts med det dynamiska inköpssystemet (DIS) 23-167 Avloppstjänster. Ett DIS underlättar för lokala leverantörer att vara med och lämna anbud, vilket skapar en ökad konkurrens gällande både priser och inställelsetider. Alla affärer inom DISet sker helt elektroniskt vilket ger korta handläggningstider och snabbare affärer. Leverantörer kan när som helst under DISets giltighetstid ansluta sig genom att kvalificera sig. Omfattningen kommer att styras av beställarnas behov och preciseras i de specifika upphandlingarna.

Exempel på tjänster som omfattas av DISet:

 • högtrycksspolning
 • slamsugning
 • stamspolning
 • TV-filmning/inspektion av rörledningar för fastighet
 • rotskärning av dagvatten- och avloppsledningar
 • tömning av fett- och oljeavskiljare

På detta webbinarium kommer vi att gå igenom omfattningen av DISet och hur avrop ska gå till.

Medverkande:

Ida Larsson, ansvarig inköpsstrateg
Josko Lorger, ansvarig affärsutvecklare
Mårten Kempe, inköpsstrateg

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.

Försäkringsförmedlartjänster, 5 sep

Försäkringsförmedlartjänster

Som ett led i att utveckla vårt erbjudande till medlemmarna har HBV tagit beslut om att upphandla försäkringsförmedlartjänster. För Allmännyttans inköpsfunktion är detta ett nytt och spännande steg som kommer att möjliggöra ytterligare områden där HBV kan bidra med sin kunskap och expertis. Upphandlingarna kommer att ske under hösten och beräknad avtalsstart är 1 mars 2024. På detta webbinarium berättar vi mer om omfattningen av dessa fyra olika upphandlingar. Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta.

Fyra områden kommer att upphandlas

Det är olika områden inom försäkring som kommer att utmynna i fyra olika avtal. Syftet med att dela upp det i olika områden är för att skapa mervärde, lyfta fram väsentliga områden, skapa förutsättningar för en mer kraftfull konkurrensutsättning och för att skapa en kvalitetskedja.

Tjänsterna som rör försäkringsförmedling avser skadeförsäkring/företagsförsäkring och hemförsäkring, dessa kommer att utgöra två olika områden. När det gäller de två andra områdena kommer dessa att avse skadehantering och stöd vid skada samt risk, säkerhet och skadeförebyggande arbete. De tjänsterna kan hypotetiskt komma att erbjudas av andra typer av leverantörer än försäkringsförmedlare.

Processen framåt

I slutet av september planerar HBV att annonsera upphandlingarna. Utvärdering och tilldelning beräknas ske i början av december. I början på det nya året kommer sedan avtal att skrivas med avtalsstart den 1 mars 2024.

Sista dag för på- och avanmälan är den 14 september 2023.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium som är helt kostnadsfritt. Webbinariet presenteras av ansvarig inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman tillsammans med VD Johan Almesjö och Kristina Hårdänge, jurist och expert inom försäkringsregelverken.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.

Webbinarium: Trepartsavtal, 20 sep

Trepartsavtal – allt du behöver veta

Under en timme får du all information du kan tänkas behöva gällande HBVs uppskattade tjänst trepartsavtal. En tjänst som möjliggör för våra medlemmars entreprenörer att avropa varor från HBVs antagna leverantörer.

Webbinariet presenteras av affärsutvecklare Katarina Björndal och Sofia Nordblom, regionansvarig Öst.

• Vem kan tillämpa trepartsavtal?
• Vilka är fördelarna med trepartsavtal?
• Hur fungerar trepartsavtal?
• Vilka varor passar bra för trepartsavtal?
• Hur sker beställningar?
• Hur sker fakturering?

Anmälan

Webbinariet är helt kostnadsfritt och endast HBVs medlemmar kan anmäla sig.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95,

Frågor och svar om upphandlingen 24-134 Elkraft, 8 maj

Frågor och svar om upphandlingen 24-134 Elkraft

På måndag den 8 maj arrangerar vi ett teamsmöte där vi går igenom de vanligaste frågorna och svaren gällande kommande upphandling 24-13 Elkraft som annonseras inom kort. Teamsmötet kommer att ledas av vår inköpsstrateg  Alexandra Hægerstrand Björkman tillsammans med Johan Wimmergren och Peter Cvitanovic från Ensotech.

Alla deltagare har möjlighet att synas med ljud och bild och mötet kommer att spelas in så att det finns möjlighet att se det i efterhand. Skicka dina frågor till elkraft@hbv.se. Frågorna bör vara oss tillhanda senast på fredag den 5 maj. Vår målsättning är att besvara alla inkomna frågor under detta teamsmöte. Det finns även möjlighet att ställa frågor direkt under mötet.

Läs mer om upphandlingen 24-134 Elkraft på vår hemsida>>.

Sista dag för påanmälan är den 16 maj 2023.

Anmälan

Anmäl dig till elkraft@hbv.se senast på fredag den 5 maj. Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman.

Webbinarium 24-134 Elkraft, 17 april

Webbinarium 24-134 Elkraft

Välkommen att delta på detta webbinarium där vi informerar om det kommande ramavtalet 24-134 Elkraft. HBV planerar att annonsera upphandlingen under maj månad 2023 och sista anmälningsdag för att delta i den samordnade upphandlingen är 2023-05-16. Tidigaste leveransstart är 2024-01-01 med möjlighet att prissäkra elpriset i samband med avtalstecknande.

Omfattning

Upphandlingen 24-134 omfattar leverans av elkraft till i förväg anmälda bolag och myndigheter. Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2024-01-01 till och med 2027-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2027-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år.

Ramavtalet erbjuder följande fördelar:

 • En flexibel elinköpsmodell/avtalsmodell som ger Beställaren stor flexibilitet i att styra elinköpskostnaden.
 • Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden samt tillgång till ett IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet. Denna tjänst ingår, det vill säga är kostnadsfri i fem (5) månader.
 • Möjlighet till olika avtalslängder.
 • Inbyggd möjlighet för kontroll av fakturerade månadsbelopp.
 • Kvalitetssäkring av Leverantör i upphandling och under avtalsperioden genom praktisk avtalsförvaltning.
 • Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad.
 • Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft.
 • Samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperter Ensotech.
 • Årliga informationsmöten om Elkraft.
 • Låg administrativ avgift, endast 0,25 öre per kWh.

Läs mer om upphandlingen här>>

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Anmäl dig via formuläret här, alternativt kontakta Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95. Denna inbjudan är personlig och går inte att vidarebefordra.
Kontakta Therese Borg om du önskar bjuda med en kollega.

Webbinarium e-Mobility, 30 maj

Webbinarium e-Mobility

Varmt välkommen att delta på detta webbinarium via Teams där vi berättar mer om vad du bör tänka på när du planerar att installera laddpunkter.

För varje ny elbil som rullar ut på våra vägar växer behovet av laddstationer och även kravet på kvalitet och kapacitet. Via HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning, e-Mobility, finns det möjlighet att avropa både varor i form av laddpunkter, såsom laddstolpar samt tjänster i form av betallösningar och molntjänster. Installation av produkterna får man ordna på egen hand via upphandlad elinstallatör. På detta webbinarium kommer vi att berätta mer om vad du bör tänka på när du planerar att installera laddpunkter samt vilka produkter som finns att tillgå via leverantören Ahlsell Sverige AB, som är antagen som rangordnad etta på HBVs avtal.

Under webbinariet har du möjlighet att ställa frågor direkt till presentatören Roger Nilsson, marknadschef och e-Mobilitetsspecialist på Ahlsell Sverige AB.

Anmälan

Våra medlemmar och övriga associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95 om du önskar delta. Det är helt kostnadsfritt.

Webbinarium e-Mobility, 24 april

Webbinarium e-Mobility

Varmt välkommen att delta på detta webbinarium via Teams där vi berättar mer om vad du bör tänka på när du planerar att installera laddpunkter.

För varje ny elbil som rullar ut på våra vägar växer behovet av laddstationer och även kravet på kvalitet och kapacitet. Via HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning, e-Mobility, finns det möjlighet att avropa både varor i form av laddpunkter, såsom laddstolpar samt tjänster i form av betallösningar och molntjänster. Installation av produkterna får man ordna på egen hand via upphandlad elinstallatör. På detta webbinarium kommer vi att berätta mer om vad du bör tänka på när du planerar att installera laddpunkter samt vilka produkter som finns att tillgå via leverantören Ahlsell Sverige AB, som är antagen som rangordnad etta på HBVs avtal.

Under webbinariet har du möjlighet att ställa frågor direkt till presentatören Roger Nilsson, marknadschef och e-Mobilitetsspecialist på Ahlsell Sverige AB.

Anmälan

Våra medlemmar och övriga associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95 om du önskar delta. Det är helt kostnadsfritt.

Utfasning av ljuskällor – nya lagkrav, 13 feb

Utfasning av ljuskällor – nya lagkrav

Den nya Ekodesignförordningen (EU 2019/2020) trädde i kraft den 1 september 2021. Det innebär att fler effektiva/miljövänliga ljuskällor kommer att introduceras i EU i framtiden, och ett antal konventionella produkter kommer att fasas ut från marknaden under 2021 och 2023. På detta webbinarium informerar vi om vad som gäller och vilka datum som är viktiga att ha koll på!

Sedan den nya Ekodesignförordningen trädde i kraft beräknas ljuskällornas energieffektivitet på ett nytt sätt. Detta resulterar nu i ytterligare avveckling av ett antal lågeffektiva lampor samt klassificering av ljuskällornas energieffektivitet på en ny skala. Dessutom en ny energimärkning med ny layout och namnbyte på energieffektivitetsklasserna en ny produktspecifik QR-kod.

Ljuskällor finns att avropa via HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning där Ahlsell Sverige AB är antagen som rangordnad etta.
Läs mer>>

Medverkande:

Daniel Hedlund, KAM Fastighet, Ahlsell Sverige AB
David Larsson, belysningsspecialist, Ahlsell Sverige AB

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, telefon 08–556 765 26, mobil 070-677 89 95.

Webbinarium IMD-produkter 29 nov

Webbinarium IMD-produkter 29 nov

Varmt välkommen till detta webbinarium där vi informerar om det nya ramavtalet 22-145 IMD-produkter. Upphandlingen har delvis varit föremål för överprövning, men den 26 oktober informerade Högsta förvaltningsdomstolen att de inte meddelar leverantören Infometric AB prövningstillstånd vilket betyder att HBV nu kunnat gå vidare och tecknat avtal i samtliga avtalsområden. Från och med den 1 november har ramavtalet börjat gälla i sin helhet. Presentatör på detta webbinarium är inköpsstrateg Mårten Kempe.

Det rikstäckande ramavtalet 22-145 IMD-produkter omfattar varor och tjänster för individuell mätning och debitering av energi och vatten i flerbostadshus. Ramavtalet är indelat i sex avtalsområden där HBV har antagit nedan angivna leverantörer.

A. Flödesmätare för vatten och värme
1. Diehl GmbH
2. Ngenic Sverige AB
3. Elvaco AB
Avtalstid: 2022-11-01 –2024-1031

B. Volym- och energimätare med LORA/NB-IoT
1. Ambiductor AB
2. Elvaco AB
Avtalstid: 2022-04-01 – 2024-03-31

C. Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH
Avtalstid: 2022-11-01 – 2024-10-31

D. Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH
Avtalstid: 2022-11-01 – 2024-10-31

E. Centralt system för mätinsamling (molntjänst)
Ecoguard AB
Elvaco AB
Avtalstid: 2022-11-01 – 2024-10-31

F. Fjärravläsning av huvudvattenmätare (tjänst)
Envera Sverige AB (Smartvatten)
Avtalstid: 2022-05-01 – 2024-04-30

Under webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatten. Webbinariet spelas in och kommer att publiceras tillsammans med övrig information om ramavtalet i vår avtalskatalog.
Läs mer om ramavtalet här>>

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.

Webbinarium Köksfläktar och ventilation 28 nov

Webbinarium Köksfläktar och ventilation 28 nov

Varmt välkommen till detta webbinarium där vi informerar om det nya ramavtalet 22-110 Köksfläktar och ventilation med avtalsstart den 1 juli 2022. Presentatörer är ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och affärsutvecklare Bengt Tibäck.

Det är ett rikstäckande ramavtal som omfattar leverans av köksfläktar och spiskåpor med möjlighet till installation. Även fläktar och ventilationsaggregat samt ventilationskanaler och tillbehör ingår och möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns.

Ramavtalet omfattar fyra avtalsområden där HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

A. Köksfläktar
1. Elektroskandia Sverige AB
2. Franke Futurum AB
3. Ahlsell Sverige AB

B. Spiskåpor
1. Elektroskandia Sverige AB
2. Franke Futurum AB
3. Ahlsell Sverige AB

C. Fläktar och ventilationsaggregat
1. Ahlsell Sverige AB
2. Lindab Sverige AB

D. Ventilationskanaler med tillbehör
1. Ahlsell Sverige AB
2. Lindab Sverige AB

På detta webbinarium medverkar leverantörer rangordnade som nummer ett, Elektroskandia Sverige AB och Ahlsell Sverige AB.

Under webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatten. Webbinariet spelas in och kommer att publiceras tillsammans med övrig information om ramavtalet 22-110 Köksfläktar och ventilation i vår avtalskatalog.
Läs mer om ramavtalet här>>

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.

Webbinarium Rörmaterial 14 nov

Webbinarium Rörmaterial 14 nov

Varmt välkommen till detta webbinarium där vi informerar om det nya ramavtalet 22-104 Rörmaterial som började att gälla den 19 september 2022.

Ramavtalet är rikstäckande och omfattar leverans av rörmaterial som exempelvis badrumsporslin, badrumsskåp med tillhörande badrumsbelysning, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk- och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och brunnsbetäckningar, kollektorrör för bergvärme, med där tillhörande produkter samt övriga produkter som omfattas av RSK-databasens kategoriindelning.

Under detta webbinarium kommer ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman tillsammans med affärsutvecklare Katarina Björndahl gå igenom vad som upphandlats och hur du avropar från ramavtalet. Medverkar gör även antagen leverantör rangordnad som nummer ett, Ahlsell Sverige AB.

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är välkomna att delta på detta webbinarium som är helt kostnadsfritt. Under webbinariet finns det även möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet spelas in och publiceras i vår avtalskatalog där övrig information om ramavtalet 22-104 Rörmaterial finns publicerat. Där hittar du även de presentationer som visades under webbinariet.

Läs mer i vår avtalskatalog>>