Kalendariumkategori: Våra event

Almedalen, 29 juni, 12.45

Kan gemensam upphandling öka hållbart byggande hos privata fastighetsägare?

Många fastighetsägare lagar inte taket fast det läcker och investerar än mindre i hållbart byggande. Kan gemensam upphandling lösa dessa utmaningar och öka privata fastighetsägares och bostadsrättsföreningars potential att bidra till energieffektivare och klimatsmartare åtgärder i sina byggnader?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har stor potential att bidra till energieffektivare och därmed klimatsmartare åtgärder i sina byggnader, men har ofta svårt att hitta utförare med rätt kunskap och skriva kontrakt som skapar trygghet och prisvärdhet. Frågan vi ställer oss är hur en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan införskaffa kunskap och delta i gemensamma upphandlingar som främjar energieffektiva lösningar kan lösa dessa utmaningar.

En lösning kan vara gemensamma upphandlingar. Metoden har länge nyttjats inom offentlig sektor där organisationer som HBV och Adda utför kollektiva upphandlingar som offentlig sektor sedan kan avropa från. Det underlättar arbetet med inköp enormt för varje enskild kund genom att upphandlingstjänsten bidrar med kompetens kring upphandling, juridik och kravställande. Skulle denna metodik kunna fungera även inom den privata sektorn?

Medverkande:
Johan Almesjö, VD
Anna Bellander, Kommunikationschef, Fastighetsägarna Stockholm
Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen

Almedalen, 29 juni, 11.30

Hur ökar vi omställningstakten genom upphandling i en kontext av global och lokal instabilitet?

För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Hållbarhet måste helt enkelt bli standard! Men hur gör vi detta i bred skala?

Det offentliga inköpet i Sverige uppgår årligen till över 800 miljarder kronor, varav de allmännyttiga bostadsbolagen handlar för ca 180 miljarder kronor. Stora siffror som erbjuder en fantastisk möjlighet att bidra till snabb omställning. Detta till trots är det ofta som de hållbara lösningar som vi provar stannar i just piloter och inte skalar upp i ordinarie verksamhet och förvaltning. Delta i ett lunchsamtal kring vad som hindrar uppskalning av hållbara innovationer och hur upphandling kan ge stöd för att vi gemensamt ska kunna överbrygga dem och skala upp innovationer i samhället. Tillsammans med er hoppas vi hitta lösningar som kan göra hållbarhet till standard! Oscar Jonsson, Försvarshögskolan ger en inledning kring den geopolitiska kontexten som vi nu alla behöver förhålla oss till i våra inköp.

Medverkande:
Johan Almesjö, VD
Oscar Jonsson, Forskare, Försvarshögskolan
Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingschef ekologisk hållbarhet, Framtiden AB, Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande
Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen
Vanessa Ware, Project leader, Kista Science City
Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation

Almedalen, 29 juni, 15.30

Från pilot till uppskalning – innovationer som snabbt får oss att nå ett klimatneutralt byggande

Hur kan vi främja organisationers vilja att införa nya innovationer för att nå klimatmålen? Enklare processer och attraktiva affärsmodeller behövs för att införa radikal innovation i befintliga strukturer och verksamheter.

För att nå våra klimatmål i tid krävs radikal innovation som bryter upp och förändrar befintliga strukturer. För att ta emot dessa innovationer krävs en ökad innovationsvilja och tillåtande processer för att föra in och skala upp nya innovationer i ordinarie verksamheter, något som inte alla organisationer har idag. Samtidigt krävs välpaketerade lösningar med attraktiva affärsmodeller som är lätta att ta till sig. Så vad kännetecknar dessa innovationer som gör det enkelt för oss att ta in dem i våra egna organisationer och snabbt skala upp dem så att vi når klimatmålen och hur bygger vi attraktiva tjänster/ produkter/ affärsmodeller kring dem? Delta i en dialog med fokus på de innovationer som är enkla att skala upp för att vi ska nå ett klimatneutralt byggande.

Medverkande:
Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling
Anna-Maria Jakobsson, VD, Sankt Kors Fastigheter, Östergötland Bygger Klimatneutralt
Maria Perzon, Group Sustainability Manager, Castellum
Sara Gorton, Hållbarhetschef, Skanska Sverige
Ylva Åborg, Arbetsgruppsledare klimatsmarta material, Fojab / Klimatarena Stockholm
Maria Sandell, Hållbarhetschef, JM

Almedalen, 29 juni, 16.30

Kan kommunala bostadsbolag driva ett långsiktigt innovationsfrämjande inköpssamarbete?

För att de allmännyttiga bostadsbolagen ska nå klimatmålen som endast är ”två upphandlingar bort”, behöver vi samla oss och skapa förutsättningar och processer som främjar innovationer på både kort och lång sikt.

Vill du vara en del av ett samtal om hur detta skulle kunna realiseras och där samarbetet kring Allmännyttans Innovationsarena kan vara en del i lösningen? Välkommen att lyssna på panelen och delta i diskussionerna.

Medverkande:
Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling, HBV
Stina Lantz, VD, Ignite Sweden AB
Lina Svensberg, Innovation Manager, Compare
Magnus Ulaner, Klimat- och Energiexpert, Sveriges Allmännytta
Victoria Westergren, Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation AB

Almedalen, 28 juni, 11.00

Detta event är inställt på grund av sjukdom.

Hindras nyproduktion av hyresbostäder i allmännyttan av konflikt mellan olika lagstiftningar?

Kommunala bostadsbolag lever idag under flera lagstiftningar där framför allt två är i konflikt med varandra och ger olika kommersiell grund för kommunala allmännyttiga bostadsbolag relativt privata bolag. Det är lagen om offentlig upphandling (LOU) som hindrar ett affärsmässigt agerande.

Frågan är hindrar LOU möjligheten att skapa förutsättningar för allmännyttiga bostadsbolag att kunna bygga och renovera flera bostäder? Säkrar LOU att ordning och reda råder när allmännyttiga bostadsbolag upphandlar byggnation och renovering av fastigheter?

Välkommen att delta i ett samtal där företrädare för allmännyttan möter byggföretag och myndigheter. Ett samtal där argumenten för och emot att låta allmännyttan undantas från kravet att upphandla enligt LOU lyfts upp.

Medverkande:
Johan Almesjö, VD, HBV
Dan Sandén, VD, Framtiden Byggutveckling
Rickard Jermsten, Generaldirektör, Konkurrensverket

Almedalen, 28 juni, 13.00

Kan offentlig upphandling driva på utvecklingen mot mer cirkulära produkter och affärsmodeller?

Inom alla näringsgrenar och i hela samhället diskuteras nu modeller och förhållningssätt för att minska resursförbrukningen och effektivisera återanvändning och återbruk. Frågan är vilken roll det offentliga kan spela i denna utveckling och omställning. Dels i ljuset av dagens marknadsläge där fokus i vissa fall har skjutits mer mot ekonomi och kanske mindre mot hållbarhet, men även ur perspektivet av det allmännyttiga bostadsbolaget. Hur kan hyresgästernas drivkrafter bidra i denna omställning?

För att diskutera detta bjuder HBV, allmännyttans inköpsfunktion, in till ett samtal. Vi hoppas att du vara en del av samtalet. Välkommen att lyssna på panelen och delta i diskussionerna, antingen fysiskt på plats eller digitalt via länk.

Medverkande:
Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg, HBV
Jan Agri, Senior rådgivare, Tricircular
Eva Svensson Myrin, Miljö- och avfallskonsult, Miljö- och Avfallsbyrån
Magnus Ulaner, Klimat- och Energiexpert, Sveriges Allmännytta

Almedalen, 30 juni, 11.00

Så blir offentlig sektor motor i den gröna omställningen

Vi står inför ett reellt miljöhot och den offentliga inköpskraften tenderar till att fortsätta att köpa det som den alltid har gjort. Kan offentliga affärer styrda mot innovation vara en möjliggörare för att möta dessa hot? Välkommen på ett samtal om hur detta kan realiseras.

Medverkande:
Ville Gruner, enhetschef Affärsutveckling, HBV
Martin Kjellin, VD, UnityWorks
Stina Lantz, VD, Ignite Sweden
Markus Magnell, PropTech Sweden, Head of Impact Partnership
Carl Ståhle, Digitaliseringsexpert, Sveriges Allmännytta

Almedalen, 28 juni, 15.00

Hur kan allmännyttans avtal vara en drivkraft för hållbar samhällsutveckling?

Allmännyttan med sina cirka 900 000 lägenheter och en årlig omsättning på 100 miljarder kronor är en av de dominerande aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden. Påverkar deras inköp i tillräckligt hög grad en önskvärd samhällsutveckling eller kan ett medvetet inköpsarbete påskynda omställningen?

Kan strategisk inköpsstyrning möjliggöra en önskvärd samhällsutveckling och nödvändig hållbar omställning både socialt, ekonomiskt och miljömässigt? Välkommen att lyssna till ett samtal där initiativ och arbetssätt och aktuella avtal ger exempel på hur denna strävan kan realiseras redan idag.

Mederkande:
Johan Almesjö, VD
Sofia Nordblom, regionansvarig Öst
Ola Kroon, Inköpschef
Sandra Sedig, enhetschef Konsultavtal

Frågor och svar om upphandlingen 24-134 Elkraft, 8 maj

Frågor och svar om upphandlingen 24-134 Elkraft

På måndag den 8 maj arrangerar vi ett teamsmöte där vi går igenom de vanligaste frågorna och svaren gällande kommande upphandling 24-13 Elkraft som annonseras inom kort. Teamsmötet kommer att ledas av vår inköpsstrateg  Alexandra Hægerstrand Björkman tillsammans med Johan Wimmergren och Peter Cvitanovic från Ensotech.

Alla deltagare har möjlighet att synas med ljud och bild och mötet kommer att spelas in så att det finns möjlighet att se det i efterhand. Skicka dina frågor till elkraft@hbv.se. Frågorna bör vara oss tillhanda senast på fredag den 5 maj. Vår målsättning är att besvara alla inkomna frågor under detta teamsmöte. Det finns även möjlighet att ställa frågor direkt under mötet.

Läs mer om upphandlingen 24-134 Elkraft på vår hemsida>>.

Sista dag för påanmälan är den 16 maj 2023.

Anmälan

Anmäl dig till elkraft@hbv.se senast på fredag den 5 maj. Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman.

Hållbara affärer – fönster, dörrar och våtrum, 13 mars

Hållbara affärer – fönster, dörrar och våtrum

Välkommen till en dagkonferens med fokus på våra ramavtal gällande fönster, dörrar och våtrum. Dagens presentatör är Dan Sundberg, regionansvarig Mitt. Medverkar gör även våra avtalsleverantörer: Ahlsell Sverige AB, Beijer Byggmaterial AB, Dahl Sverige AB, Entreprenadprojekt Täby AB, H-Fönstret AB, Interoc AB, Mockfjärds Fönster AB, Optimera Svenska AB och Secor AB. Från RISE Research Institutes of Sweden deltar Jutta Schade, Peter Ylmén och Ulf Antonsson. Dessutom kommer vi att få möta Fredrik Törnqvist, VD på AB Stångåstaden.

Program

09.00 Samling. Fika och registrering.

09.15 HBV hälsar välkommen. Dan Sundberg, regionansvarig Mitt.

09.30 IRIS – ett femårigt EU-projekt som omfattat tre städer i Europa (Göteborg, Utrecht i Holland och Nice i Frankrike) där man testat nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och informations- och kommunikationsteknik.
Jutta Schade, forskare, RISE

10.10 Fika.

10.30 Livscykelanalys och EPD gällande fönster.
Peter Ylmén, Teknologie doktor, RISE

11.15 Våtrum och vattenskador.
Ulf Antonsson, Senior projektledare, RISE

12.00 Lunch och mingel.

13.15 Resan och utvecklingen av fastighetsbolaget AB Stångåstaden.
Fredrik Törnqvist, VD

14.00 Information från HBV och medverkande avtalsleverantörer om våra avtal gällande fönster.
Anna Wörlund Rylenius, inköpsstrateg, HBV

14.45 Fika.

15.15 Information från HBV och medverkande avtalsleverantörer gällande badrumsmöbler och säkerhetsdörrar.

16.00 Summering och avslut.

Anmälan

Vi hälsar alla våra medlemmar och associerade kunder välkomna till denna träff. Anmäl dig till Therese Borg,
therese.borg@hbv.se, tel 08-556 765 26. 

Deltagaravgiften är 400 kronor per person exklusive moms (självkostnadspris). Faktureras i efterskott.

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

HBV-träff e-Mobility, 30 mars Göteborg

HBV-träff e-Mobility

Varmt välkommen till denna HBV-träff med fokus på HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning där varor gällande e-Mobility ingår.

För varje ny elbil som rullar ut på våra vägar växer behovet av laddstationer och även kravet på kvalitet och kapacitet. Via HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning, e-Mobility, finns det möjlighet att avropa både varor i form av laddpunkter, såsom laddstolpar samt tjänster i form av betallösningar och molntjänster. Installation av produkterna får man ordna på egen hand via upphandlad elinstallatör. På denna träff kommer vi att berätta mer om vad du bör tänka på när du planerar att installera laddpunkter samt vilka produkter som finns att tillgå via leverantören Ahlsell Sverige AB, som är antagen som rangordnad etta på HBVs avtal.

På denna träff medverkar:

Gustav Lundin, regionansvarig Väst, HBV
Mattias Friberg, regional försäljningschef, Ahlsell Sverige AB
Niclas Helsén, e-Mobilitetsspecialist, Ahlsell Sverige AB

Program

09.30 Samling, kaffe och smörgås
10.00 Information från HBV om ramavtalet 20-103 Elmaterial och belysning / e-Mobility
10.30 Information från Ahlsell Sverige AB om e-Mobility och vilka produkter och tjänster som finns att avropa via avtalet
11.00 Produktdemonstration
12.00 Avslutning med gemensam lättare lunch

Anmälan

Våra medlemmar och övriga associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till denna träff. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 070-677 89 95 om du önskar delta. Det är helt kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

HBV-träff e-Mobility, 29 mars i Malmö

HBV-träff e-Mobility

Varmt välkommen till denna HBV-träff med fokus på HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning där varor gällande e-Mobility ingår.

För varje ny elbil som rullar ut på våra vägar växer behovet av laddstationer och även kravet på kvalitet och kapacitet. Via HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning, e-Mobility, finns det möjlighet att avropa både varor i form av laddpunkter, såsom laddstolpar samt tjänster i form av betallösningar och molntjänster. Installation av produkterna får man ordna på egen hand via upphandlad elinstallatör. På denna träff kommer vi att berätta mer om vad du bör tänka på när du planerar att installera laddpunkter samt vilka produkter som finns att tillgå via leverantören Ahlsell Sverige AB, som är antagen som rangordnad etta på HBVs avtal.

På denna träff medverkar:

Lars Lönnblad, regionansvarig Syd, HBV
Janne Sunnari, regionansvarig Norr, HBV
Claes Andersen, regional försäljningschef, Ahlsell Sverige AB
Hans Malmros, regional KAM, Ahlsell Sverige AB
Peter Mosén, e-Mobilitetsspecialist, Ahlsell Sverige AB

Program

12.00 Samling, lättare lunch
12.30 Information från HBV om ramavtalet 20-103 Elmaterial och belysning / e-Mobility
13.00 Information från Ahlsell Sverige AB om e-Mobility och vilka produkter och tjänster som finns att avropa via avtalet
13.30 Produktdemonstration
14.30 Avslutning med gemensam fika

Anmälan

Våra medlemmar och övriga associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till denna träff. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 070-677 89 95 om du önskar delta. Det är helt kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

HBV-träff e-Mobility 17 mars i Årsta

HBV-träff e-Mobility

Varmt välkommen till denna HBV-träff med fokus på HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning där varor gällande e-Mobility ingår.

För varje ny elbil som rullar ut på våra vägar växer behovet av laddstationer och även kravet på kvalitet och kapacitet. Via HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning, e-Mobility, finns det möjlighet att avropa både varor i form av laddpunkter, såsom laddstolpar samt tjänster i form av betallösningar och molntjänster. Installation av produkterna får man ordna på egen hand via upphandlad elinstallatör. På denna träff kommer vi att berätta mer om vad du bör tänka på när du planerar att installera laddpunkter samt vilka produkter som finns att tillgå via leverantören Ahlsell Sverige AB, som är antagen som rangordnad etta på HBVs avtal.

På denna träff medverkar:

Ville Gruner, enhetschef Affärsutveckling, HBV
Sofia Nordblom, regionansvarig Öst, HBV
Martin Johansson, regional försäljningschef, Ahlsell Sverige AB
Linnéa Sadel, utesäljare, Ahlsell Sverige AB
Hamid Rigi, utesäljare, Ahlsell Sverige AB
Thomas Zetterström, e-Mobilitetsspecialist, Ahlsell Sverige AB

Program

09.30 Samling, kaffe och smörgås
10.00 Information från HBV om ramavtalet 20-103 Elmaterial och belysning / e-Mobility
10.30 Information från Ahlsell Sverige AB om e-Mobility och vilka produkter och tjänster som finns att avropa via avtalet
11.00 Produktdemonstration
12.00 Avslutning med gemensam lättare lunch

Anmälan

Våra medlemmar och övriga associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till denna träff. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 070-677 89 95 om du önskar delta. Det är helt kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.