Vårt Hållbarhetsråd

Vårt Hållbarhetsråd

Vår ambition är att ha en nära dialog med våra medlemmar i hållbarhetsfrågorna, därför inrättar vi nu ett Hållbarhetsråd.

Syfte

Syftet med att inrätta ett Hållbarhetsråd är att:

  • vi lättare ska kunna nå ut med information kring vårt hållbarhetsarbete
  • på olika sätt kunna inhämta medlemmarnas åsikter och behov inom området
  • diskutera olika frågeställningar kopplat till hållbarhet ur olika aspekter.

Sammansättning

Hållbarhetsrådet består av representanter från våra medlemmar med kompetens inom hållbarhetsområdet. Sammansättningen återspeglar den geografiska spridning som våra medlemmar har och det finns representation från både stora och små medlemmar.

Mötesfrekvens

Vi kommer att ha tre till fyra fasta digitala möten per år där behovet i viss mån kommer att styra. Utöver dessa är ambitionen att ses fysiskt minst en gång per år.

Det här händer nu

Ett första, konstituerande möte är planerat till den 7 juni.