Vårt Hållbarhetsråd

Vår ambition är att ha en nära dialog med våra medlemmar i hållbarhetsfrågorna, därför inrättar vi nu ett Hållbarhetsråd.

Syfte

Syftet med att inrätta ett Hållbarhetsråd är att:

  • vi lättare ska kunna nå ut med information kring vårt hållbarhetsarbete
  • på olika sätt kunna inhämta medlemmarnas åsikter och behov inom området
  • diskutera olika frågeställningar kopplat till hållbarhet ur olika aspekter.

Sammansättning

Ambitionen med Hållbarhetsrådet är att det ska bestå av representanter med kompetens inom hållbarhetsområdet. Sammansättningen ska återspeglar den geografiska spridning som våra medlemmar har. Hållbarhetsrådet ska bestå av representanter från tio, både stora och små medlemsbolag.

Digitala möten

Vi kommer att ha tre till fyra fasta digitala möten per år där behovet i viss mån kommer att styra.

Det här händer nu

Under hösten kommer slutgiltig sammansättning av rådet att beslutas och det första mötet beräknas genomföras innan årets slut.