• Datum: 8 maj 2023
  • Tid: 11.00–12.00
  • Plats: Digitalt via Teams

Frågor och svar om upphandlingen 24-134 Elkraft

På måndag den 8 maj arrangerar vi ett teamsmöte där vi går igenom de vanligaste frågorna och svaren gällande kommande upphandling 24-13 Elkraft som annonseras inom kort. Teamsmötet kommer att ledas av vår inköpsstrateg  Alexandra Hægerstrand Björkman tillsammans med Johan Wimmergren och Peter Cvitanovic från Ensotech.

Alla deltagare har möjlighet att synas med ljud och bild och mötet kommer att spelas in så att det finns möjlighet att se det i efterhand. Skicka dina frågor till elkraft@hbv.se. Frågorna bör vara oss tillhanda senast på fredag den 5 maj. Vår målsättning är att besvara alla inkomna frågor under detta teamsmöte. Det finns även möjlighet att ställa frågor direkt under mötet.

Läs mer om upphandlingen 24-134 Elkraft på vår hemsida>>.

Sista dag för påanmälan är den 16 maj 2023.

Anmälan

Anmäl dig till elkraft@hbv.se senast på fredag den 5 maj. Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman.