Våra experter finns tillgängliga i Almedalen

Behövs en specialist på hållbarhet eller offentliga inköp under Almedalsveckan? Då finns vi på plats och delar gärna med oss av vår kunskap. Vi finns tillgängliga för paneldiskussioner, rundabordssamtal eller moderering.

Bild på våra experter som finns tillgängliga i Almedalen

Några av våra experter finns på plats under hela Almedalsveckan och några av oss finns på plats delar av veckan. Kontakta oss gärna, kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på respektive persons namn.

Johan Almesjö, VD, modererar gärna. Jag kan också vara en del i samtal kring det offentliga inköpet och dess påverkan på samhället i stort, på såväl det nationella som det lokala planet.
Bakgrund: Förbundsdirektör Inköp Gävleborg, Länsdirektör Försäkringskassan Dalarna samt biträdande Länsarbetsdirektör i Gävleborg.

Stefan Björling, Affärschef som gärna delar med sig om hållbart byggande och förvaltning, offentlig upphandling samt affärsutveckling.
Bakgrund: Tidigare affärsområdeschef på Svanen för Svanenmärkning av byggnader. En roll där jag lett det svenska och nordiska arbetet i att byggnader i Norden ska bli så hållbara som möjligt. Jag har även ett förflutet inom Allmännyttan som ansvarig för renovering och teknisk förvaltning.

Ola Kroon, Inköpschef som gärna talar om det offentliga inköpet kontra det privata inköpet – likheter och olikheter. Jag kan också bidra i samtal om ledarskap och organisation kopplat till inköpsfunktionen. Jag delar gärna med mig goda exempel om:

  • hur viktigt det är med en tydlig inköpsprocess
  • förändringsresan att gå från upphandling till offentligt inköp
  • hur man förhåller sig till LOU för att nå de bästa inköpen.

Bakgrund: Inköpschef i både privat och offentligt sektor med lång erfarenhet av inköp.

Josko Lorger, Affärsutvecklare som gärna samtalar om innovationer som framförallt gynnar fastighetsbranschen men också om offentlig upphandling.
Bakgrund: Utbildad personalvetare som de senaste 12 åren har arbetat med upphandling och utveckling. Jag har ett stort fokus på uppföljning, analys och den goda affären.

Maria Moniér Melin, chef Ekonomi, Stab och HR. Jag deltar gärna i diskussioner om uppföljning, digitalisering och hållbarhet ur ett ekonomiskt och arbetsmiljöperspektiv. Jag delar gärna med mig av HBVs resa gällande omställning och effektivisering av stora fakturaflöden och eliminering av felhantering.
Bakgrund: Ekonomichef, Managementkonsult samt Verksamhetsutvecklare från både privat och offentlig sektor, med lång erfarenhet av utvecklande av systemstöd och ekonomistyrning.

Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg. Jag deltar gärna i samtal kring hur det offentliga inköpet kan bidra till allt hållbarare varor och tjänster och speciellt de allmännyttiga bostadsbolagen roll i denna omställning. 
Bakgrund: Jag har jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor hela mitt yrkesverksamma liv, såväl privat som offentligt, och framförallt inom byggsektorn inriktat mot avfall, klimat, kemikalier.