Upphandlingar under utvärdering

Här kan du läsa om våra upphandlingar som är under utvärdering.

23-134 Elkraft
Sista anbudsdag var 2022-10-02.
Planerad avtalsstart är 2023-01-01.
Länk till annons>>

22-138 Förrådslösningar
Sista anbudsdag var 2022-07-03.
Planerad avtalsstart en månad efter avtalstecknande.