Säkerhetsdörrar – leverans 23-112

Upphandlingen omfattar löpande anskaffning av säkerhetsdörrar och andra klassade dörrar av olika slag samt tillbehör för löpande utbyte, projekt, renoveringar och nyproduktion. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar och allmänna utrymmen.

Kategorier som ingår:

  • Dörrar, exempelvis säkerhetsdörrar både inne-och ytterdörrar, allmänna utrymmen, andra klassade dörrar etc.
  • Tillbehör, exempelvis säkerhetskåpa, säkerhetskedja, trycke, vred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, fastighetsboxar etc. 

Innerdörrar och entrépartier omfattas inte av denna upphandling.

Avropsordning

Avropsordning kommer att vara rangordning.

Annonsering

Annonsering är planerad till oktober 2022. 

Sista anmälningsdag är 2022-09-26.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2023-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

HBVs befintliga ramavtal Säkerhetsdörrar 19-111 är giltigt till och med 2023-03-31. Läs mer>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Erwid.

Uppdaterad 2022-07-01