Viktigt med avanmälan från våra upphandlingar

Vi vill att våra förfrågningsunderlag ska vara så tydliga som möjligt för att ge våra anbudsgivare möjlighet att lämna så attraktiva anbud som möjligt. Det är lika viktigt att vi uppger vilka av våra medlemmar som är avropsberättigade till en upphandling, som att vi uppger vilka medlemmar som har avanmält sig. På så sätt är förfrågningsunderlaget transparent och tydligt för potentiella anbudsgivare. Bra samarbete ger bättre avtal nu och i framtiden.

Tillsammans kan vi påverka kvalitet och priser. Det enda vi behöver göra är att i våra upphandlingar redogöra för behov och efterfrågan. Principen är enkel: ju större kvantiteter desto förmånligare priser.

För att vi ska kunna påverka leverantörer i målsättning att åstadkomma ännu attraktivare avtal behöver vi få en bättre insikt i vilka medlemmar som avser nyttja våra ramavtal. Därför är det viktigt att ni som medlem fyller i en en avanmälan och skickar in till oss innan en upphandling annonseras, i de fall ni vet med er att ni inte kommer att avropa på ett specifikt ramavtal.

Enkel process

Processen är enkel. Inför kommande upphandlingar skickar vi ut ett epostmeddelande till en utsedd kontaktperson hos er. Vill ni inte vara med på den aktuella upphandlingen meddelar ni oss genom att skicka in en avanmälan.

För att underlätta er administrationen är vi tacksamma om ni förser oss med namnet på den person hos er som utsetts till ansvarig kontaktperson i upphandlingsfrågor. Uppgifterna skickas till info@hbv.se. Märk din epost ”Kontaktperson i upphandlingsfrågor”.

Avanmälan gäller även dotterbolag

Viktigt att tänka på är att om man som medlem avanmäler sig från en upphandling, innebär det att eventuella medlemsägda helägda dotterbolag också är avanmälda.