Event och webbinarier

Webbinarium: Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium och trä/trä inställt

HBVs webbinarium den 1 juni 2022 om det nya ramavtalet Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä– leverans med montage 20-141 ställs in. Vi återkommer med ett nytt datum inom kort.

Omfattning

Ramavtalet omfattar följande avtalsområden:

A – Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage.

B – Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage

C – Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage

D – Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage

Ramavtalet är indelat i fyra regioner

  • Nord – Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län
  • Syd – Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län
  • Väst – Värmlands län, Västra Götalands län, Hallands län, Jönköpings län
  • Öst – Västmanlands län, Örebro län, Gotlands län, Östergötlands län, Södermanlands län, Uppsala län och Stockholms län

Avropsordning

För avrop upp till 300 stycken fönster/fönsterdörrar gäller strikt rangordning, där avrop i första hand ska ske från rangordnad etta i aktuell avtalsområde och region. För avrop av 300 stycken fönster/fönsterdörrar eller mer gäller FKU (förnyad konkurrensutsättning), där samtliga avtalade leverantörer i aktuell avtalsområde och region tillfrågas och lämnar pris.

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-04-01 – 2024-03-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.