Avtalsnyheter

Ramavtalet för vitvaror förlängt ett år

Ramavtalet 21-101 Vitvaror har förlängts till och med 2025-04-20. Detta är den första förlängningen och HBV har därefter option på ytterligare förlängning max ett år.

Omfattning

Ramavtalet omfattar vitvaror; kalla, våta och heta, reservdelar samt installationer av i avtalet ingående produkter. Produkterna ska täcka HBVs medlemmars behov av vitvaror för installation, i huvudsak, i hyresgästlägenheter.

I ramavtalet ingår även gasspisar samt ”semiprofessionella- produkter”, produkter för offentliga miljöer tillexempel caféer. Det är dock viktigt att notera att professionella produkter för storkök eller centrala tvättstugor inte omfattas av detta ramavtal.

Ramavtalet är rikstäckande.

Tre leverantörer är antagna i strikt rangordning, där avrop i första hand ska ske från leverantör rangordnad som nummer ett.

1. Electrolux Hemprodukter AB
2. Elon Group AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Läs mer i vår avtalskatalog>>

Vill du veta mer?

Mer information om ramavtalet 21-101 Vitvaror får du om du tittar på webbinariet som arrangerades när ramavtalet började att gälla. Klicka här för att se webbinariet>>