Ekonomi

Utskick av årsbesked

Tisdagen den 11 januari skickar vi ut årsbeskeden digitalt till våra medlemmar. Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2021 kommer först efter vår föreningsstämma den 17 maj.