Konto hos Byggvarubedömningen
Ekonomi

Utbetalning av återbäring, volymbonus, ränta på återbetalning samt utdelning

Den 15 februari 2024 kommer följande utbetalning ske till HBVs medlemmar:

• Återbäring för 2021
• Volymbonus för 2023
• Ränta på återbäring 2021/2022
• Utdelning 2022

Medlemmar i HBV får återbäring baserat på inköpt volym under året (exklusive el, gas, pellets och konsulttjänster) för såväl medlem som koncernbolag och entreprenörer som nyttjar våra avtal. Återbäringen är en del av det överskott som föreningens årsresultat ger och den årliga föreningsstämman fastställer varje år återbäringens storlek samt hur medlen ska förräntas.

Våra medlemmar som använder HBV-avtal i högre utsträckning ska utöver sin återbäring även få en volymbonus. Volymbonusen baseras på årets inköp (exklusive el, gas, pellets och konsulttjänster) och styrelsen i HBV fastställer volymbonusens storlek.

För mer information kring detta läs här om hur du blir medlem

Frågor kan skickas till epost@hbv.se