Cleaning lady with cleaning products on blurred background.
Avtalsnyheter

Upphandlingen Städmaterial och hygienprodukter överprövad

Leverantören Ahlsell Sverige AB har lämnat in en ansökan om överprövning avseende HBVs upphandling 24-108 Städmaterial och hygienprodukter. Ärendet ligger nu för bedömning i Förvaltningsrätten. HBV är för närvarande avtalslösa inom detta avtalsområde.

Det stora intresset för HBVs tidigare ramavtal 20-108 Städmaterial och hygienprodukter resulterade i en betydligt större volym än förväntat, vilket resulterade i att takvolymen uppnåddes och ramavtalet fick upphöra att gälla.

Under den tid det tar för HBV att etablera ett nytt ramavtal måste avrop ske genom direktupphandling.