A shot of a college student reading a book
Avtalsnyheter

Upphandlingen Park- och stadsmiljö öppen för anbud

Nu öppnar vi möjligheten för leverantörer som vill vara med och bidra till utvecklingen av våra medlemmars och kunders offentliga utemiljöer. Välkommen att lämna anbud i HBVs upphandling 24-115 Park- och stadsmiljö senast den 3 mars.

Omfattning

Den rikstäckande upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö omfattar sex avtalsområden som kommer att utvärderas och tilldelas separat.

  • A. Parkmöbler (exempelvis soffor, bord, solsängar, parkmöbler etc.)
  • B. Parkmöbler av återvunnet material
  • C. Cykelställ och cykelgarage/tak
  • D. Papperskorgar och askkoppar (området innefattar även källsorteringskärl, hundlatriner etc., däremot ingår inte smarta avfallskärl i detta avtalsområde)
  • E. Smarta avfallskärl/papperskorgar (papperskorgar som drivs av solceller och komprimerar innehållet)
  • F. Grillar


Inom området ”Övrigt sortiment” tillåts HBVs avropsberättigade att göra ytterligare avrop av varor som tillhör sortimentet, men som ej är listade i varukorgen. Det kan till exempel gälla ytterligare varianter av varor på avtalat sortiment samt reservdelar till dessa.  

Länk till annonserade upphandlingar>>

Avropsordning

HBV har för avsikt att teckna ramavtal med upp till fem leverantörer per avtalsområde.

Avrop ska ske enligt fastställd rangordning. 

Inom avtalsområde A – Parkmöbler och C – Cykelställ har beställaren möjlighet att tillämpa förnyad konkurrensutsättning när speciella behov uppstår, som inte täcks av Prislista 1. Det kan till exempel vara specialdesignade lösningar såsom trädbänkar (bänkar placerade runt träd), flexibla alternativ med varierande material och/eller förankringsmöjligheter. I dessa fall ska antagna leverantörer inom angivet avtalsområde få möjlighet att lämna nya anbud enligt förfrågan, med de villkor som anges i ramavtalet.

Kravställning

Förutom miljökrav på offererade produkters ytbehandling enligt CLP-förordningen (1272/2008) har HBV ställt krav på att minst 50 procent av varutransporterna ska ske med fossilfritt bränsle. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.