Höghus som speglar sig i vatten
Avtalsnyheter

Upphandlingen IMD-produkter överprövad

Leverantören Infometric AB har lämnat in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten avseende HBVs upphandlingen IMD-produkter 22-145. I väntan på besked från Förvaltningsrätten har nu HBV förlängt det befintliga ramavtalet IMD-produkter 17-145 till och med 2022-03-31. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Upphandlingen IMD-produkter 22-145 är indelad i flera olika anbudsområden:

A – Flödesmätare för vatten och värme

B – Volym- och energimätare med LORA/NB-Iot

C – Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet

D – Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet

E – Centralt system för mätinsamling (molntjänst)

F – Fjärravläsning av huvudvattenmätare

G – 3-D kamera för brunnsinspektion (tjänst)

I det tilldelningsbeslut som meddelades den 6 december 2021 hade HBV antagit följande leverantörer angivna i bokstavsordning:

  • Ambiductor AB
  • Diehl GmbH
  • Ecoguard AB
  • Elvaco AB
  • Ngenic Sverige AB

I väntan på besked från Förvaltningsrätten har nu HBV förlängt befintligt ramavtal IMD-produkter 17-145 till och med 2022-03-31. Läs mer>>