Avtalsnyheter

Upphandlingen Elkraft 23-134 annonserad

HBVs samordnade upphandling 23-134 Elkraft har annonserats och sista anbudsdag är 2022-10-02. Upphandlingen omfattar 20 anbudsområden som består av en eller flera av HBVs medlemmar och kunder. Det är möjligt för leverantörer att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. HBV kommer att anta en leverantör per anbudsområde. HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Upphandlingen 23-134 Elkraft omfattar leverans av elkraft till i förväg anmälda upphandlande myndigheter och bolag.

Det kommande ramavtalet erbjuder flera fördelar: 

 • En flexibel avtalsmodell som hanterar alla tre tidigare avtalsmodeller på ett mer flexibelt sätt.
 • Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden.
 • Tillgång till IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet.
 • Möjlighet till olika avtalsperioder.
 • Kontroll av fakturerade månadsbelopp.
 • Kvalitetssäkring av Leverantör i upphandling och under avtalsperioden genom praktisk avtalsförvaltning.
 • Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad.
 • Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft.
 • Samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperter Ensotech.
 • Årliga informationsmöten om Elkraft.
 • Låg administrativ avgift, endast 0,25 öre per KWh.

Avtalsperioder

Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2026-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.