Avtalsnyheter

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 tilldelad

Utvärderingen av HBVs upphandling Byggmaterial 22-123 är slutförd och ett tilldelningsbeslut har meddelats samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2022-01-20. Totalt inkom tio anbud varav tre uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. Det nya ramavtalet är planerat att starta 2022-03-01. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Ramavtalet Byggmaterial 22-123 omfattar byggmaterial och kan nyttjas vid löpande mindre underhåll av fastigheter samt vid akuta och ej förutsedda behov som uppstår vid skötsel av fastigheter. Vid större planerade renoveringsarbeten av fastigheter har HBV avtal för specifika varor och tjänster, till exempel Badrumsmöbler, Fastighetsförnödenheter, Fönster- och fönsterdörrar, Köks- och förvaringslösningar, Måleriprodukter, Rörmaterial m.fl. Ramavtalet Byggmaterial kan nyttjas vid större planerade renoveringsarbeten, till exempel genom trepartsavtal, som komplement till våra andra avtal för specifika varor och tjänster.

Antagna leverantörer i respektive avtalsområde:

Blekinge län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Dalarnas län
Anbudsområdet tilldelas ej. HBV genomför därför en ny upphandling genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Upphandlingen kommer att genomföras inom kort. Samtliga anbudsgivare som lämnat anbud inom anbudsområdet kommer att inbjudas att delta.

Gotlands län
1. Ahlsell Sverige AB

Gävleborgs län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Hallands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Jämtlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Jönköpings län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Kalmar län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Kronobergs län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Norrbottens län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Ahlsell Sverige AB

Skåne län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Ahlsell Sverige AB

Stockholms län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Ahlsell Sverige AB
3. Nordströms Bygghandel AB

Södermanlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB

Uppsala län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB

Värmlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Västerbottens län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Västernorrlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Västmanlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB

Västra Götalands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Örebro län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Ahlsell Sverige AB

Östergötlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB

Avropsmodell

Avrop sker genom strikt rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-03-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Befintligt ramavtal Byggmaterial 18-123 är giltigt till och med 2022-02-28.
Läs mer>>

Kontakt

Frågor om ramavtalet Byggmaterial besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad.