Avtalsnyheter

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 annonseras på nytt

HBV har efter tilldelning blivit uppmärksammad på att en anbudsgivare offererat en produkt som inte uppfyller ställda krav enligt Upphandlingsdokumentet. HBV har därför tagit beslut om att återkalla det tilldelningsbeslut som publicerades 2022-01-10 samt tilldelningsbeslutet som publicerades 2022-01-12. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Beslut om att avbryta upphandlingen

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 avbryts på grund av bristande konkurrens samt på grund av att det affärsmässigt bästa resultatet ej kan uppnås. Upphandlingen kommer att annonseras på nytt inom kort. 

Avtalsspärr råder nu till och med 2022-01-28.