Avtalsnyheter

Upphandlingen av markvårdsmaskiner överprövad

Leverantören AB Mek & Maskin Markvårdsmaskiner Vimmerby har lämnat in en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten gällande HBVs upphandling 23-125 Markvårdsmaskiner.

I första hand har AB Mek & Maskin Markvårdsmaskiner yrkat på att HBV ska rätta tilldelningsbeslutet avseende följande avtalsområden:

A. Åkgräsklippare
C. Redskapsbärare
D. Ej bogserade sopmaskiner
F. Kompakttraktorer
G. Robotgräsklippare
H. Ogräsbekämpningsmaskiner
I. Handhållna maskiner

I andra hand yrkar AB Mek & Maskin Markvårdsmaskiner på att upphandlingen ska göras om.

I nuläget är avtalsområde B – Lastmaskiner inte överprövat. HBV kommer dock inte att teckna avtal för detta avtalsområde förrän leverantören AB Mek & Maskin Markvårdsmaskiner inkommit med ett förtydligande gällande överprövningen.

Avtalsområde E – Bogserande sopmaskiner har avbrutits sedan tidigare på grund av bristande konkurrens och kommer att annonseras på nytt inom kort. Eftersom vårt befintliga ramavtal 19-125 Markvårdsmaskiner löper ut 2023-05-31 avser HBV att teckna tillfälliga förlängningsavtal med befintliga leverantörer till och med 2023-12-31, med möjlighet för HBV att säga upp förlängningen i varje avtalsområde med 14 dagars uppsägningstid.