Avtalsnyheter

Upphandlingen av dörrar med montage tilldelad

HBV har slutfört utvärderingen av upphandlingen 24-111 Dörrar, inklusive montage och skickat ut ett tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2024-02-12.

Omfattning

Upphandlingen 24-111 Dörrar, inklusive montage omfattar löpande anskaffning av dörrar såsom till exempel säkerhetsdörrar, brandklassade dörrar, ljudklassade dörrar, dörrar till allmänna utrymmen (övriga dörrar), tillbehör och tjänster för löpande utbyte och projekt. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar/radhus och till allmänna utrymmen. Tillbehör ska kunna avropas tillsammans som tillval till dörr inklusive montage.

Avropsordning

För avrop med ett antal understigande 100 dörrar ska avrop ske via fastställd rangordning. För avrop med ett antal uppgående till 100 dörrar eller fler, alternativt att beställaren vill ställa ytterligare krav på varans och/eller tjänstens funktion, prestanda och egenskap, alternativt avropa annan vara eller tjänst som inte ingår i avtalat sortiment gäller förnyad konkurrensutsättning.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

A1 Dörrar av trä i trapphus och loftgång/ytterdörr – Nord
1. Peab Sverige AB
2. Svenska Skydd AB
3. A Lundgren Smide AB

A2–A3 Dörrar av trä i trapphus och loftgång/ytterdörr – Mellan och Syd
1. Peab Byggservice AB
2. Svenska Skydd AB
3. A Lundgren Smide AB

B1–B3 Dörrar av stål i trapphus och loftgång/ytterdörr – Nord, Mellan och Syd
1. Secor AB
2. Svenska Skydd AB
3. A Lundgren Smide AB

C1–3 Dörrar av stål med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp – Nord, Mellan och Syd
1. Secor AB
2. Svenska Skydd AB
3. A Lundgren Smide AB

Regional indelning

Region Nord består av:

Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län

Region Mellan består av:

Gävleborgs län
Dalarnas län
Västmanlands län
Örebro län
Värmlands län
Södermanlands län
Uppsala län
Stockholms län
Gotlands län

Region Syd består av:

Västra Götalands län
Hallands län
Skåne län
Blekinge län
Kalmar län
Kronobergs län
Jönköpings län
Östergötlands län

Avtalstid

Avtalsspärr löper till och med 2024-02-12. Först när avtalsspärren löpt ut kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.