Avtalsnyheter

Upphandlingen av bogserade sopmaskiner avbruten

Upphandlingen 23-125-2 Markvårdsmaskiner del E – Bogserade sopmaskiner har avbrutits då det visat sig att resultatet av upphandlingen inte fullgör dess syfte att tillgodose HBVs medlemmars och övriga avropsberättigades behov av ett nationellt ramavtal med ett stort och brett utbud av markvårdsmaskiner.

Efter att ha granskat och prövat de anbud som inkommit har HBV kunnat konstatera att det endast finns två anbudsgivare vars anbud uppfyller samtliga ställda krav i upphandlingen. Det betyder av resultatet av upphandlingen inte kommer erbjuda ett tillräckligt underlag av produkter och leverantörer för att avsedd avropsordning, dynamisk rangordning, ska kunna tillämpas på ett fullgott sätt under avtalsperioden. Med anledning av detta har HBV tagit beslutet att avbryta upphandlingen och annonsera den på nytt efter sommaren.