Avtalsnyheter

Upphandlingen 22-145 IMD-produkter delvis klar

HBV har slutfört upphandlingen IMD-produkter avseende avtalsområde B som omfattar volym- och energimätare med LORA/NB-Iot. Ett tilldelningsbeslut har skickats ut för anbudsområde F – Fjärravläsning av huvudvattenmätare (tjänst) där Envera AB, även känd som Smartvatten, har antagits som enda leverantör. För denna tilldelning råder avtalsspärr till och med 2022-04-11, därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning avseende avtalsområde B – Volym- och energimätare med LORA/NB-Iot:

1. Ambiductor AB
2. Elvaco AB

Avtalstiden är 2022-04-01 – 2024-03-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Övriga anbudsområden är föremål för överprövning och HBV inväntar besked från Förvaltningsrätten.

Tillfälliga förlängningsavtal till och med 2022-06-30 är tecknade med leverantörerna Elvaco AB, Ecoguard AB och Infometric AB gällande HBVs befintliga ramavtal 17-145 IMD-produkter.