Avtalsnyheter

Upphandlingarna av säkerhetsdörrar avbrutna

HBV har tagit beslut att avbryta de båda upphandlingar 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montaget samt 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans. Upphandlingarna kommer inom kort att annonseras på nytt. Avtalsspärr råder till och med 2022-12-18. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Upphandlingarna 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montage samt 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans har avbrutits då det visat sig att upphandlingarnas utformning inte fullgjorde dess syfte att erbjuda HBVs medlemmar och övriga avropsberättigade ett ramavtal med ett stort och varierat utbud av säkerhetsdörrar med tillbehör. HBV kommer nu att se över utvärderingsmodellen och annonsera de båda upphandlingarna på nytt.