Avtalsnyheter

Upphandlingar avseende kompositfönster tilldelade

HBV har med hjälp av RISE Research Institutes of Sweden AB slutfört utvärderingen av de båda upphandlingarna 23-171 Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage samt 23-172 Fönster och fönsterdörrar i komposit – enbart leverans. Tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr till och med 2023-05-08.

23-171 Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage

Upphandlingen 23-171 Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage omfattar två avtalsområden och är regionalt indelad i fyra regioner:

Nord:
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län.

Syd:
Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Väst:
Värmlands, Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län.

Öst:
Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning gällande samtliga regioner (Nord, Syd, Väst och Öst):

A. Fönster och fönsterdörrar med aluminiumförstärkning – leverans med montage 
1. Interoc Dörr & Fönster
2. TK Fönsterbyte AB
3. Entreprenadprojekt Täby AB

B. Fönster och fönsterdörrar med stålförstärkning – leverans med montage
1. TK Fönsterbyte AB
2. Interoc Dörr & Fönster
3. Entreprenadprojekt Täby AB

Avropsordning är rangordning vid avrop upp till 300 fönster, därefter gäller förnyad konkurrensutsättning.

23-172 Fönster och fönsterdörrar i komposit – enbart leverans

Upphandlingen 23-172 Fönster och fönsterdörrar i komposit – enbart leverans omfattar två avtalsområden och är regionalt indelad i fyra regioner:

Nord:
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län.

Syd:
Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Väst:
Värmlands, Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län.

Öst:
Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning gällande samtliga regioner (Nord, Syd, Väst och Öst):

C. Fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning – enbart leverans 
1. MIR Gruppen AB

D. Fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning – enbart leverans 
1. Beijer Byggmaterial AB
2. MIR Gruppen AB

Avropsordning är rangordning vid avrop upp till 750 fönster, därefter gäller förnyad konkurrensutsättning.

Avtalstid

Upphandlingen kommer att avslutas med tecknande av kontrakt så snart avtalsspärren har löpt ut 2023-05-08. Först då föreligger bindande kontrakt. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.