Takläckage i ett rum med två personer. Hinkar står på golvet för att fånga vattnet som rinner ned från taket.
Avtalsnyheter

Upphandling avseende skadehantering slutförd

Ytterligare en upphandling inom vårt nya erbjudande gällande försäkringsfunktionen har slutförts. Tre leverantörer har tilldelats avtal i vår upphandling 24-191 Skadehantering och stöd vid skada. Upphandlingen kommer att avslutas med tecknande av kontrakt så snart avtalsspärren löpt ut 2024-03-04.

Omfattning

Ramavtalet 24-191 Skadehantering och stöd vid inträffad skada ska tillgodose medlemmarnas behov av skadehantering och stöd vid inträffad skada. Detta ramavtal avser viss typ av skadehantering inom skadeförsäkring för medlemmar. Uppdraget avser processdriven skadehantering för att effektivisera och optimera medlemmens process gentemot försäkringsbolaget vid eventuell händelse av skada. Uppdraget ska vara opartisk stöttning till medlem. Det kan även röra som om en second opinion i ett redan hanterat skadeärende, där ni nekats ersättning av försäkringsbolaget.

HBV har antagit följande företag i rangordning:

1. Van Ameyde Sweden AB
2. Jönsson Wallberg Loss Adjusting AB
3. Leif Bolander & Co AB

För närvarande råder avtalsspärr, men så snart den löper ut 2024-03-04 kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer.