Avtalsnyheter

Upphandling av brandvarnare och brandfiltar annonserad

Den annonserade upphandlingen 24-131 Brandvarnare och brandfiltar omfattar brandvarnare, brandfiltar och andra typer av varnare samt tillbehör till avtalad kvalitet och med hög grad av leveranssäkerhet. Sista anbudsdag är 2023-07-10. Planerad avtalsstart är tidigast 2024-01-01.

Omfattning

Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose HBVs medlemmar och associerade kunders behov av brandvarnare och brandfiltar, neutrala men även med specifika tryck om så önskas, andra varnare samt tillbehör enligt nedan angivna produktkategorier:

  • Brandvarnare (exempelvis brandvarnare såsom optiska, uppkopplade, sammankopplade och andra typer av varnare som gas- och vattenvarnare, spisvakt, ställkostnad och tryck av produkt etc.).
  • Brandfiltar (exempelvis enlagers, flerlagers, olika storlekar, med eller utan tryck, ställkostnad och tryck av produkt etc.).
  • Tillbehör (exempelvis adapter till brandvarnare, batterier, skyltar etc.).


I övrigt sortiment ingår endast varor och tjänster som har en naturlig koppling till ramavtalet genom att de omfattas av de produktkategorier som angivits ovan.

Eftersom HBV vill anta leverantörer som kan åta sig att utföra hela uppdraget är det inte tillåtet för leverantörer att lämna anbud på delar av upphandlingen.

HBV uppskattar att den totala avropsvolymen kommer att uppgå till
8 000 000 SEK.

Det maximala värdet som kan komma att avropas från detta ramavtal uppgår till 50 000 000 SEK (takvolym).

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. HBV kommer att tilldela de tre leverantörer som har lämnat de anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till pris.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är tidigast 2024-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan bli maximalt fyra år inklusive förlängningar.