Juridik

Uppdatering gällande Rysslands invasion av Ukraina

Vi har tidigare skrivit med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Arbetet med indirekta inköp från Ryssland ser ut på följande sätt idag.

EU införde sanktioner den 8 april om att det är förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt till eller i förhållande till:

   1. ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter
       eller organ som är etablerade i Ryssland

   2. juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent
       direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt 1

   3. fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för,
       eller på uppdrag av, en enhet som avses i punkt 1–2.

Förbudet inbegriper, om de står för mer än 10 procent av kontraktets värde, underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet utnyttjas i upphandlingen.

Förbudet mot att tilldela kontrakt gäller från och med den 9 april 2022 och förbudet mot att fullgöra kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022. Sanktionerna omfattar upphandlingar/avtal över tröskelvärdet.

I och med sanktionerna så genomför HBV uppföljning för att säkerställa att våra befintliga avtal inte omfattas av ovanstående. Om det skulle visa sig att någon av omständigheterna ovan är aktuella kommer HBV att vidta åtgärder och informera våra medlemmar/avropsberättigade. Informationen kommer i första hand ske via HBVs hemsida.

Mer information om sanktionerna finner ni på Upphandlingsmyndighetens hemsida: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/sanktioner-paverkan-upphandling/forbud-tilldela-och-fullgora-offentliga-kontrakt/