Avtalsnyheter

Tyck till om försäkringsförmedlartjänster

Vi på HBV – allmännyttans inköpsfunktion har för avsikt att under våren 2023 upphandla försäkringsförmedlartjänster för att erbjuda ett tryggt och omfattande avtal för er, medlemmar. Vi har under hösten 2022 haft dialoger med representanter från våra referensgrupper som består av både medlemmar och potentiella leverantörer. Dialogerna har gett oss en bild av hur behoven ser ut, även om dess skiljer sig åt. Vi har också skapat oss en uppfattning om hur vi bäst ska utforma avtalet.

Vi har för avsikt att erbjuda ett avtal med flera försäkringsförmedlare inom områdena; förmedlingstjänster, skadetjänster, konsulttjänster och konsumentförsäkringar. Syftet med att erbjuda tjänster inom flera områden är för att tydliggöra avtalets omfattning men också för att möta de olika behoven. 

Följande tjänster tänker vi ska inrymmas i avtalet:

 • utformning av individuellt anpassade försäkringslösningar
 • upphandlingsstöd och genomförandet av upphandlingar av försäkringsprodukter
 • löpande försäkringsservice
 • riskbedömning, rådgivning, kartläggning och implementering av försäkringslösningar
 • skadetjänster
 • incidentrapportering (exempelvis: följa skador under självrisk)
 • regresshantering (följa och bistå medlems regresshantering)
 • skadeförebyggande-, risk- och säkerhetstjänster
 • identifiera och föreslå utvecklingsarbeten
 • planera, driva, utveckla och följa upp det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet
 • utbildningar
 • hemförsäkring.

Var med och tyck till

Vi vill gärna hör vad ni tycker om vår strategi och ambition kring hur avtalet ska utformas. Kontakta vår ansvariga inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman så berättar hon mer om upphandlingen.