Event och webbinarier

Träffa oss i Almedalen!

Äntligen är det dags att mötas igen under politikerveckan i Almedalen. HBV finns på plats på Hållbarhetsarenan, M/S Teaterskeppet, i Visby hamn tillsammans med Sustainable Innovation och Sveriges Allmännytta. På Hållbarhetsarenan har vi samlat cirka 30 event på temat hållbar framtid med cirka 15 olika arrangörer.

 

Våra seminarier

Mot en hållbar laddinfrastruktur

Datum: Måndag 4 juli
Tid: 13:00–13:45
Plats: Stora matsalen

Utmaningarna för att nå ett fossilfritt Sverige är många och berör oss alla. Hur skapar vi förutsättningar för allmännyttan att nå det regionala och nationella målet att minska utsläppen från resor och transporter med 70 procent?

HBVs metod för att möta den starka utbyggnadstakten av laddinfrastruktur. Ett samtal om hot och möjligheter kopplat till hållbarhet och effekt.

Medverkande:

 • Johan Almesjö, VD, HBV
 • Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling, HBV
 • Carl Ståhle, Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
 • Roland Elander, Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet, Sustainable Innovation
 • Tobias Forngren, CEO, Freelway AB
Systematisk uppföljning och självskattning för en hållbar utveckling mot ett fossilfritt Sverige

Datum: Tisdag 5 juli 
Klockan: 12:00–12:45
Plats: Lilla matsalen

Hur skapar vi förutsättningar för att nå klimatmålen 2030 genom konkret och målmedvetet uppföljningsarbete på flera sätt i olika nivåer?

Med närmare 200 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Vi vill att både medlemmar och kunder vid användning av våra avtal ska känna sig trygga med att våra avtalsleverantörer engageras till att ta ansvar för sina produkter – hela produkternas livscykel från produktion till eventuellt återbruk, samt i de fall produkten är en tjänst, hela vägen till att tjänsten tillämpats, inkluderande de hållbarhetsrelaterade effekter som tjänsten kan tänkas ha. Därför följer vi upp våra avtalsleverantörers hållbarhetsarbete genom en självskattningsenkät för att lyfta fram, påverka och initiera samarbetet kring hållbarhetsarbetet med dem.

Medverkande:

 • Maria Moniér Melin, Chef Ekonomi och stab, HBV
 • Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling, HBV
 • Joakim Thornéus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten
 • Simon Helmér, VD, Östsvenska Handelskammaren
 • Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, Adda Inköpscentral
Så arbetar allmännyttan för att motverka höga byggmaterialpriser

Datum: Onsdag 6 juli 2022
Tid: Klockan 08:30–09:15
Plats: Teatersalongen

Hindrar dagens materialpriser nödvändig utbyggnad av bostäder?

Vi kommer att resonera om flera metoder som möjliggör kvalitativt byggande till rimliga priser. HBVs implementering av trepartsavtal i ny- och ombyggnation och hur detta ger ökad kvalitet och hållbarhet. Ett resonemang mellan beställare, leverantör och upphandlande myndighet.

Medverkande:

 • Ola Kroon, Inköpschef, HBV
 • Sofia Nordblom, Regionansvarig, HBV
 • Katarina Björndahl, Affärsutvecklare, HBV
 • Jonas Högset, Chef fastighet och boende, Sverige Allmännytta
 • Elif Özdemir, Kategoriansvarig upphandlare, AB Stockholmshem
 • Daniel Hedlund, KAM Fastighet, Ahlsell Sverige AB