Avtalsnyheter

Trädgårdsmaterial och växter – avtalsstart 1 april

HBV har framgångsrikt slutfört upphandlingen av det nya ramavtalet 24-117 Trädgårdsmaterial och växter. Det nya rikstäckande ramavtalet träder i kraft den 1 april.

Omfattning

Ramavtalet omfattar två avtalsområden:

A. Trädgårdsmaterial (här innefattas exempelvis jordsäckar, gräsfrön, ogräsmedel etc.)
B. Växter (här innefattas exempelvis perenner, buskar, häckar, träd, rosor etc.)

I övrigt sortiment ingår endast varor som har en naturlig koppling till ramavtalet och som har anknytning till de specificerade produktkategorierna. Den genomarbetade och utvecklade varukorgen innehåller även nya hållbara alternativ av jord, som exempelvis torvfri jord.

Avtalsområdena C – Grus (bergskross, halkbekämpning, sandlådesand, makadam, etc.) och D – Jord i bulk (anläggningsjord, surväxtjord, urnjord etc.) som ingick i det föregående ramavtalet 20-117 Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial har tagits bort i de nya ramavtalet på grund av låg efterfrågan.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning och HBV har antagit angivna leverantörer i strikt rangordning.

A. Trädgårdsmaterial
1. Grönt och Rent i Småland Försäljning AB
2. Trädgårdsgrossisten i Stockholm AB

B. Växter
1. Splendor Plant AB
2. Stångby Plantskola AB
3. Essunga Plantskola AB

Kravställning

I det nya ramavtalet har HBV ställt krav på att levererade växter måste uppfylla Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) gällande kvalitetsregler eller motsvarande. Växterna måste vara anpassade för svenskt klimat och i första hand vara av svensk frökälla och i andra hand producerad i svensk odling. Förutom hållbarhetskrav på trädgårdsmaterial och växter har HBV även ställt miljökrav på produkttransporter.

Antagna leverantörer ska även driva egen plantskola för minst 30 procent av det avtalade sortimentet. Vilka växter som odlats i egen plantskola redovisas i prisbilagan.

Avtalstid

Avtalstiden är 2024-04-01 – 2026-03-31. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.