Avtalsnyheter

19-111 Säkerhetsdörrar – tillfälliga förlängningsavtal

HBV har beslutat att teckna tillfälliga förlängningsavtal med antagna leverantörer på befintligt ramavtal 19-111 Säkerhetsdörrar. De två upphandlingarna 23-111 Säkerhetsdörrar – inklusive montage och 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans är föremål för överprövning och ärendena ligger för närvarande för granskning hos förvaltningsrätten.

Leverantören Teckentrup Scandinavia AB har ställt om sin verksamhet och kommer inte kunna leverera säkerhetsdörrar längre. HBV har därför beslutat att inte förlänga avtalet med Teckentrup och därmed kommer även rangordning för antagna leverantörer att justeras. 

Ramavtalet 19-111 Säkerhetsdörrar omfattar sju avtalsområden och är indelat i fyra regioner; nord, väst, syd och öst. Nedan angiven rangordning gäller för samtliga regioner.

A. Säkerhetsdörr av trä i trapphus inklusive montage
1. Svenska Skydd AB

B. Säkerhetsdörr av stål i trapphus inklusive montage
1. Secor AB
2. Svenska Skydd AB

C. Säkerhetsdörr på loftgång av trä inklusive montage
1. Svenska Skydd AB

D. Säkerhetsdörr på loftgång av stål inklusive monage
1. Secor AB

E. Säkerhetsdörr av stål 
1. Secor AB

F. Säkerhetsdörr av trä exklusive montage
1. Svenska Skydd AB
2. Beijer Byggmaterial 

G. Säkerhetsdörr av stål exklusive montage
1. Daloc AB
2. Beijer Byggmaterial AB


Läs mer i vår avtalskatalog>>