Avtalsnyheter

Takvolymen för ramavtalet Städmaterial och hygienprodukter uppnådd

Antalet avropande bolag på HBVs ramavtal 20-108 Städmaterial och hygienprodukter har ökat avsevärt vilket är en positiv indikation på att våra medlemmar och kunder har stor nytta av det. Det stora intresset för ramavtalet har resulterat i en betydligt större volym än förväntat, vilket i sin tur betyder att takvolymen kommer att uppnås innan ett nytt ramavtal kan finnas på plats.

Det kommer att vara möjligt att göra beställningar fram till och med den 30 november 2023 men efter detta datum upphör ramavtalet att gälla. HBV planerar att annonsera den nya upphandlingen 24-108 Städmaterial och hygienprodukter i början av november och avtalsstarten är planerad till januari 2024.

Under den tid det tar att etablera det nya ramavtalet måste avrop ske genom direktupphandling hos den nuvarande leverantören eller en annan lämplig leverantör från och med den 1 december 2023.