Avtalsnyheter

Styr- och reglerutrustning annonserad på nytt

Nu är den nya upphandlingen Styr- och reglerutrustning 22-118 annonserad. Upphandlingen är ett riksavtal bestående av fem anbudsområden inom styr- och reglerprodukter och tjänster. Sista anbudsdag är 2022-03-27. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Vid tidigare annonsering av denna upphandling under hösten 2021, blev HBV tvungna att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens. Inget anbudsområde fick två eller flera anbud som uppfyllde de krav som ställdes. HBV är därför avtalslösa inom detta område sedan 1 januari 2022.

Upphandlingen Styr- och reglerutrustning 22-118 omfattar fem anbudsområden inom styr- och reglerprodukter och tjänster: Webducar med grundprogrammering med öppna gränssnitt Modbus / BACnet, PLC utan grundprogrammering, prognosstyrning med tillhörande databas för visualisering och med tillvalstjänster, överordnat system för övervakning och programuppdatering av anslutna fastigheter samt fastighetsstyrning med AI.

Anbudsområden

1 – WebDUC med tillbehör
2 – PLC med tillbehör
3 – Prognos- och klimatstyrning med tillhörande databas, tillvalsmoduler till exempel visualisering samt energirådgivare.
4 – Överordnat system för övervakning och fjärrstyrning.
5 – Fastighetsstyrning med AI.

Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde, med undantag för anbudsområde 5 – Fastighetsstyrning med AI, där maximalt två leverantörer kommer att antas.

Avropsmodell

Avrop från anbudsområde 1-3 samt 5 kommer att ske genom strikt rangordning. Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas.

Avrop från anbudsområde 4 kommer att ske genom strikt rangordning vid avropsvärde lägre än 100.000 kronor. För avropsvärde från 100.000 kronor eller mer ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-04-30. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.