Snabbt beslut från Förvaltningsrätten i Stockholm

På rekordtid har Förvaltningsrätten i Stockholm beslutat i målet avseende överprövningen av HBVs upphandling 23-181 Vitvaruinstallationer och service och dömer till HBVs fördel.

Leverantören Vitvaruservice i Stockholm AB lämnade in en ansökan om överprövning gällande avtalsområdena A2, A4, A5, B2, B3, B4 och B5. Förvaltningsrätten har nu granskat handlingarna och meddelar i sin dom daterad 2023-12-12 att de avslår ansökan om överprövning och dömer till fördel för HBV.

Nu råder avtalsspärr till och med 2023-12-22 och först när den löpt ut kan HBV gå vidare och teckna avtal i berörda avtalsområden.