Hållbarhet

Självskattningsenkät om leverantörers hållbarhetsarbete 2023

Efter en paus under 2022 återupptar vi nu arbetet med att kartlägga våra leverantörers hållbarhetsarbete.

Under åren 2020 och 2021 lät vi våra avtalsleverantörer besvara en självskattningsenkät med frågor kopplade till deras hållbarhetsarbete och de krav vi ställer på dem bland annat genom HBVs uppförandekod. Rapporter från detta arbete återfinns här: Uppförandekod och självskattningsenkät.

Enkäten, som vi själva utformade, krävde betydande manuellt arbete för att hantera. Under 2022 beslutade vi att göra uppehåll i arbetet för att utvärdera och fundera över hur vi bäst skulle utföra arbetet framöver. Nu har vi beslutat att testa att engagera en extern aktör, Ansvarsfullt.

Inom de kommande veckorna kommer alla våra leverantörer (förutom DIS-leverantörer) att få Ansvarsfullts enkät skickad till sig, med uppmaningen att hjälpa oss kartlägga deras hållbarhetsarbete genom att besvara frågorna. Detta utskick kommer att föregås av ett förberedande mejl till varje leverantörs avtalsansvarig.

Enkäten omfattar 153 frågor som utvecklats i samarbete med ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. Frågorna baseras på standarder och relaterar även till FNs Globala mål för hållbar utveckling. De fokuserar på sju centrala områden: ledarskap, affärsverksamhet, medarbetare, inre miljö, yttre miljö, arbetsklimat och socialt ansvar.

Året 2023 kommer att vara ett år av testning och utvärdering av detta verktyg. Resultaten kommer att presenteras under nästa år. Eventuella frågor angående detta besvaras av Jörgen Ågren eller Ville Gruner.