Avtalsnyheter

Säkerhetsdörrar – leverans med montage tilldelad

HBV har slutfört upphandlingen 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montage och ett tilldelningsbeslut har meddelats samtliga leverantörer som inkommit med anbud. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-12-08 och avtalsstart för det nya ramavtalet är planerat till 2023-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Omfattning

Ramavtalet 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montage omfattar löpande anskaffning av säkerhetsdörrar och andra klassade dörrar av olika slag inklusive montage och tillbehör för löpande utbyte och projekt. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar och allmänna utrymmen. 

Kategorier som ingår:

Dörrar, t.ex. säkerhetsdörrar både inner- och ytterdörrar, allmänna utrymmen, andra klassade dörrar etc.

Tillbehör, till exempel säkerhetskåpa, säkerhetskedja, trycke, vred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, fastighetsboxar etc.

Tjänster, till exempel montage, rivning, service etc.

I övrigt sortiment ingår det som omfattas av avtalet (ovan kategorier) men inte finns med i Prislista 1 Avtalat sortiment. Det kan t.ex. vara dörrar med en annan säkerhetsklass, bättre ljudegenskaper osv. angivna i Prislista 2 Övrigt sortiment.

Innerdörrar inne i lägenheter och entrépartier omfattas inte av ramavtalet.

Ramavtalet är regionalt indelat i fem avtalsdelar som i sin tur är regional indelade i följande regioner:

Norr:

Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län

Mellan:

Gävleborgs län
Dalarnas län
Västmanlands län
Örebro län
Värmlands län
Södermanlands län
Uppsala län
Stockholms län

Södra:

Västra Götalands län
Hallands län
Skåne län
Blekinge län
Gotlands län
Kalmar län
Kronobergs län
Jönköpings län
Östergötlands län

Antagna leverantörer:

A1. Säkerhetsdörrar av trä i trapphus, inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB

A2. Säkerhetsdörrar av trä i trapphus, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB

A3. Säkerhetsdörrar av trä i trapphus, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Prosero Doorway AB

B1. Säkerhetsdörrar av stål i trapphus, inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

B2. Säkerhetsdörrar av stål i trapphus, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

B3. Säkerhetsdörrar av stål i trapphus, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB
3. Prosero Doorway AB

C1. Säkerhetsdörr av trä för loftgång/ytterdörr inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB

C2. Säkerhetsdörr av trä för loftgång/ytterdörr inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB

C3. Säkerhetsdörr av trä för loftgång/ytterdörr inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Prosero Doorway AB

D1. Säkerhetsdörr av stål för loftgång/ytterdörr, inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

D2. Säkerhetsdörr av stål för loftgång/ytterdörr, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

D3. Säkerhetsdörr av stål för loftgång/ytterdörr, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB
3. Prosero Doorway AB

E1. Säkerhetsdörr av stål i trapphus med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp, inklusive montage – Norr
1. Secor AB
2. Svenska Skydd AB

E2. Säkerhetsdörr av stål i trapphus med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

E3. Säkerhetsdörr av stål i trapphus med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB
3. Prosero Doorway AB

Avropsordning är strikt rangordning. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar, antingen av ramavtalet i dess helhet eller i förhållande till enskilda avtalsområden. Ramavtalets löptid inklusive förlängningar kan maximalt uppgå till fyra år.