Avtalsnyheter

Säkerhetsdörrar – enbart leverans tilldelad

Utvärderingen av upphandlingen 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans är klar. Ramavtalet omfattar leverans av säkerhetsdörrar och andra klassade dörrar av olika slag samt tillbehör för löpande utbyte och projekt. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar och allmänna utrymmen. Avtalsspärr råder till och med 2022-12.08.

Omfattning

Ramavtalet är rikstäckande och omfattar följande kategorier:

Dörrar, till exempel säkerhetsdörrar både inner- och ytterdörrar, allmänna utrymmen, andra klassade dörrar etc.

Tillbehör, till exempel säkerhetskåpa, säkerhetskedja, trycke, vred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, fastighetsboxar etc.

I övrigt sortiment ingår det som omfattas av avtalet (ovan kategorier) men inte finns med i Prislista 1 Avtalat sortiment. Det kan t.ex. vara dörrar med en annan säkerhetsklass, bättre ljudegenskaper osv. angivna i Prislista 2 Övrigt sortiment.

Innerdörrar inne i lägenheter och entrépartier och montage omfattas inte av Ramavtalet.

Antagna leverantörer i rangordning:

F. Säkerhetsdörr av trä för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
1. Svenska Skydd AB
2. Beijer Byggmaterial AB

G. Säkerhetsdörr av stål för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
1. CH Industry AB
2. Beijer Byggmaterial AB

Avropsordning är strikt rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar, antingen av ramavtalet i dess helhet eller i förhållande till enskilda avtalsområden. Ramavtalets löptid inklusive förlängningar kan maximalt uppgå till fyra år.