Avtalsnyheter

Rörmaterial 22-104 klart för start

Den 19 september börjar HBVs nya ramavtal 22-104 Rörmaterial att gälla. Ahlsell Sverige AB antas som rangordnad etta i samtliga avtalsområden. Som rangordnad tvåa antas SGDS Gruppen AB, moderbolag för Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel med respektive dotterbolag. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning

Ramavtalet Rörmaterial 22-104 omfattar leverans av rörmaterial som exempelvis: badrumsporslin, badrumsskåp med tillhörande badrumsbelysning, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk-och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och brunnsbetäckningar, kollektorrör för bergvärme, med där tillhörande produkter samt övriga produkter som omfattas av RSK-databasens kategoriindelning. Möjlighet till underhållsutbildning samt energirådgivning omfattas också av ramavtalet.

Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns. 

I utvärderingen av denna upphandling har HBV tillämpat så kallad omvänd utvärdering. Antagna leverantörer lämnade de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden på grundval av pris samt uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. 

Antagna leverantörer i rangordning i respektive avtalsområde:

A – Stockholms län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

B – Västra Götalands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

C – Skåne län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

D – Samtliga län i Sverige exklusive avtalsområde A, B och C
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

Avropsordning

Avropsordning är uteslutande rangordning, avrop genom förnyad konkurrensutsättning har utgått för detta ramavtal.

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-09-19 – 2024-09-18. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman.